<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering - nu med tydligare riktlinjer för värdeöverföringar

Kvinna i trappa med paraply ‹ Tillbaka till artiklarna

Det kommer att vara möjligt att få stöd för korttidspermittering till och med 30 juni 2021. Nu har Finansdepartementet skickat sitt förslag om hur reglerna om fortsatt möjlighet till korttidspermittering ska utformas. Vi välkomnar bland annat tydligare reglering avseende värdeöverföringar såsom vinstutdelningar och koncernbidrag. Den 30 november kom även Tillväxtverket med nya besked om rätten till stöd vid vinstutdelningar och värdeöverföringar under innevarande stödperiod. 

Reglerna förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 och det ska gå att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. 

Tidsgränsen slopas tillfälligt

Enligt dagens regler kan ett företag få stöd för korttidspermittering av personal som längst 9 månader i följd. Enligt förslaget som nu sänds på remiss tas tidsgränsen tillfälligt bort. Det innebär att ett företag kan få stöd för korttidspermittering i ytterligare sju månader men som längst till den 30 juni 2021.

Förstärkt stöd även framöver

Subventionsgraden på 75 procent gäller året ut och förslaget är att det fortsätter gälla till och med mars 2021. Från april till och med juni minskas subventionsgraden till 50 procent. Man förlänger även de utvidgade reglerna som ger rätt till stöd under uppsägningstid samt för familjemedlemmar till delägare så att även den här rätten till stöd gäller till och med den 30 juni 2021. 

Krav på revisorsintyg

För de arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor för en månad införs ett nytt krav på att ansökan om godkännande lämnas tillsammans med ett yttrande från en revisor. Kravet på revisorsintyg införs för att förhindra missbruk och för att täcka kostnaderna  föreslås en möjlighet att få stöd med upp till 10 000 kronor.

 

Webinar - aktuella skattefrågor inför årskiftet

Välkommen att ta del av PwC:s webinars inför årsskiftet. I tre webinars med olika teman redogör vi för stöden relaterade till covid-19, nya skatteregler för företag, budgetpropositionen och andra förändringar som regeringen har aviserat inom skatteområdet. Du får också information om årets skattenyheter och tips för att gå väl förberedd in i det nya året.
Se webinars som förbereder dig inför årsskiftet

Förtydligande avseende värdeöverföringar

För att förbättra förutsebarheten i reglerna föreslås ett förtydligande som innebär att arbetsgivaren inte har rätt till stöd vid korttidspermittering om arbetsgivaren genomför en vinstutdelning, en gottgörelse, ett förvärv av egna aktier eller en minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare eller medlemmar. Det gäller från två månader innan stödperioden påbörjas eller innan det har gått minst sex månader efter att stödperioden avslutats. Enligt promemorian finns dock inget hinder mot att genomföra formlösa värdeöverföringar såsom exempelvis koncernbidrag. 

Det innebär i praktiken att om ett företag godkänns för stöd i sex månader från januari till juni 2021 kan utdelning lämnas tidigast från och med januari 2022. 

För att förhindra att reglerna missbrukas införs att reglerna om värdeöverföringar även gäller det eller de moderbolag som ingår i koncernen. 

Nya besked från Tillväxtverket avseende innevarande stödperiod

Tillväxtverket meddelade den 30 november hur de kommer att kontrollera vinstutdelningar och värdeöverföringar fram tills dess att de nya reglerna träder i kraft. Anledningen till att beskedet har dröjt är, enligt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, att man vill kunna harmonisera sin tillämpning av den nu gällande lagstiftningen med kommande lagstiftning för att ge ett så konsekvent besked som möjligt för företagen. 

Beskedet innebär att Tillväxtverket kommer att kontrollera vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under stödperioden, två månader före stödperioden samt sex månader efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Tillväxtverket förtydligar också att koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring inte ska vara ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas. 

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Kontakta gärna PwC för frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19-relaterade affärsfrågor.

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nadja: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln