<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Bil vår landsväg ‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. Lagförslaget innebär att det faktiska priset en konsument betalar ska sänkas med 50 öre/liter. Det kommer att gälla från och med 1 maj.

Finansdepartementet anför att det kan anses som ett rättviseproblem att de som är mer beroende av bilen, exempelvis de som bor på landsbygden, ska “dra ett tyngre last för klimatomställningen”. Drivmedel beskattas i Sverige i dag med koldioxidskatt, energiskatt och för konsumenter även mervärdesskatt. Genom en skattesänkning av energiskatt, med 40 öre/liter, kommer den faktiska minskningen för en konsument att bli 50 öre/liter (energiskatt + 25 procent moms).

Kostnadsminskningar för företag
Förslaget medför även kostnadsminskningar för företag. Enligt promemorian förbrukas 73 procent av dieseln och 18 procent av bensinen i Sverige av företag. I första hand bedöms transportsektorn påverkas av skattesänkningen. Exempelvis anges att för ett åkeri som använder sig av ett fjärrbilsekipage, som har en genomsnittlig dieselförbrukning på fyra liter diesel per mil och framförs 12 000 mil om året, kommer en minskning av energiskatten på 40 öre/liter att medföra minskade kostnader på 19 200 kronor per år. Lägre skatt på bensin och diesel bedöms även medföra kostnadsminskningar för industrier som är beroende av vägtransporter liksom för exempelvis jord- och skogsbruk samt gruvindustrin.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna avseende energiskatt med 2,4 mdr kronor för 2022. Biodrivmedel omfattas inte av skattesänkningen.

Läs hela lagförslaget här:
Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln