Ytterligare stödåtgärder ska stötta drabbade företag

Grafisk illustration PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har tidigare meddelat att möjligheterna till omställningsstöd kommer att förlängas året ut. Nu har utformningen av förlängningen presenterats för perioden augusti till december. Regeringen föreslår även ett nytt stöd till handels- och  kommanditbolag med minst en fysisk delägare och det föreslås även möjlighet till anstånd för skatteinbetalningar för oktober till december 2020.

Utformning av omställningsstödet för augusti till december

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstödet som trädde i kraft i juni i år till följd av covid-19-pandemin kommer att förlängas året ut. I ett pressmeddelande den 26 november meddelades hur stödet för augusti till december ska utformas. 

För perioderna augusti till december delas stödet upp i två perioder. För att ha rätt till omställningsstöd för perioden augusti till oktober ska omsättningen i det företag som söker stöd ha sjunkit med minst 40 procent (till skillnad mot föreslagna 50 procent) och för november till december ska omsättningen ha sjunkit med minst 30 procent jämfört med samma period 2019. 

Stödet innebär att fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av den omsättning som sjunkit. För perioden augusti till december kan ett företag få stöd med sammanlagt max 30 miljoner kronor.

I övrigt kommer villkoren samt de kostnader för vilka stöd kan erhållas vara samma som tidigare stödperioder. 

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare 

Regeringen meddelade även i ett pressmeddelande den 26 november att förlängningen av rätten till omsättningsstöd för enskilda näringsidkare för perioden augusti till oktober gäller under förutsättning att näringsverksamheten haft ett omsättningstapp på minst 40 procent. För perioden november och december är förutsättningen för stöd ett omsättningstapp på 30 procent.

Det ska även nämnas att omsättningsgränsen för stödet sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december för att ge fler företag möjlighet att ta del av stödet. 

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Delägare i handels- och kommanditbolag kan inte vara anställda i bolaget. Det innebär att dessa bolag kan få korttidsstöd för sina anställda men att bolaget inte kan få stöd för en delägare som arbetar i bolaget.

Regeringen föreslår nu ett nytt stöd för handels- och kommanditbolag med minst en fysisk delägare. Förslaget är att omsättningsstödet för handels- och kommanditbolag ska ha sin utgångspunkt i reglerna om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Det innebär bland annat att stödet följer perioderna i omsättningsstödet och att det ska avräknas mot andra stöd. Regering återkommer med en detaljerad utformning.

Särskilt angående anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år infördes en möjlighet att få anstånd för till exempel inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter. Utöver en meddelad förlängning av anståndstiden för de som beviljats anstånd med ytterligare ett år föreslår regeringen att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioderna under oktober till december 2020. Det föreslås även att anståndet ska kunna beviljas retroaktivt.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nadja: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln