Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förslag till skatt på flygresor

Av Fredrik Jonsson, 2 december 2016

PwC-skatteradgivning-Plane-solid_0005_orange.pngFörslaget till skatt på flygresor som överlämnades till regeringen i onsdags har utformats som en skatt på kommersiella flygresor. Den föreslagna skatten ska betalas av flygföretag för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Dags att stämma av decemberlönen för 2016

Av Mirja Hjelmberg, 1 december 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngNu närmar vi oss slutet på året och det är därför hög tid att fundera över om lönen för delägaren ska anpassas till 2016 års beloppsgränser. För ägare till fåmansföretag är det viktigt att ta ut rätt lön om man vill ha möjlighet att påverka sitt gränsbelopp. För anställda i allmänhet kan det finnas anledning att växla lön mot till exempel en extra pensionsavsättning, om man når brytpunkten för statlig skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

Av Kristina Lundqvist, 25 november 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansdepartementet har lämnat två positiva förslag för den ideella sektorn. Det ena förslaget innebär att ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från skatteplikt. Det andra förslaget handlar om fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Av Fredrik Jonsson, 24 november 2016

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1.pngRegeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som har flera mindre anläggningar som tillsammans har en effekt som uppgår till 255 kW eller mer får sänkt skatt från 29,5 öre/kWh till 0,5 öre/kWh för egenproducerad el som förbrukas av producenten själv. Skattesänkningen uppnås genom avdrag i punktskattedeklarationen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Paying Taxes 2017 – jämförelse av skattesystemen i 190 ekonomier globalt

Av Kim Jokinen, 24 november 2016

Paying Taxes_2017.jpgPaying Taxes 2017 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet av ett typbolag. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Överväganden kring förslaget till nya 3:12-regler

Av Hans Peter Larsson, 23 november 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngDammet börjar nu lägga sig kring det förslag till nya regler för beskattning av utdelning och kapitalvinst hos ägare till fåmansaktiebolag som presenterades härom veckan. Förslaget kommer dock inte att samla damm på Finansdepartementet. Tvärtom. Det är redan ute på remiss för synpunkter från omvärlden. Utredningen har även uppmärksammats i media.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Finansiella verksamhetsskatten på remiss

Av Daniel Glückman, 18 november 2016

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngBetänkandet om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) som presenterades i förra veckan har nu skickats ut på remiss av regeringen. Svarstid för remissen är senast den 15 februari 2017. Här följer en sammanfattning av betänkandet med några kommentarer.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Regeringen föreslår en sänkning av sjöfartsstödet från och med 2017

Av Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd, 17 november 2016

PwC-skatteradgivning-banking-and-capital-markets.pngEtt förslag om sänkning av sjöfartsstödet har lämnats till EU-kommissionen för deras godkännande. Om ändringen går igenom kommer rederier få tillbaka 99 procent av inbetalda skatter och sociala avgifter, istället för tidigare 100 procent.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

3:12-utredningen – detta händer nu

Av Ida Lejerdal och Andreas Stranne, 17 november 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngDen 14 november skickades 3:12-utredningen på remiss. Detta innebär att de föreslagna reglerna är ett steg närmare verklighet. Här går vi igenom remissprocessen och vad som händer sen.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Av Pär Magnus Wiséen, 16 november 2016

Rapport_Tax_Transparency_and_CbCR.jpgNu kommer vår senaste uppdatering av Tax transparency and country-by-country reporting – BEPS and beyond. Publikationen innehåller en sammanfattning och jämförelse av de viktigaste landsspecifika rapporteringskraven. Du får en användbar referensguide till nuvarande och kommande bestämmelser med länkar till gällande lagsitftning och anvisningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.