Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skatt på finansiell verksamhet – gäller inte bara banker!

Av Elisabeth Bergmann, 28 september 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngUtredningen med att ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn närmar sig sitt slut och utredningen ska presentera sitt resultat senast den 1 november 2016. I bland annat en artikel i Di förra veckan ryktas det om en löneskatt på 15 procent. PwC anordnar ett seminarium den 7 november där en paneldebatt med några av experterna i utredningen avslutar seminariet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Av Maya Lundin, 28 september 2016

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroon.pngSkatteverket kom i somras ut med ett nytt ställningstagande som innebär att Skatteverket helt kommer att befria från skattetillägg när underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift finns i fastighetsregistret men inte fyllts i deklarationen, eller fyllts i felaktigt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

Av Fredrik Jonsson, 27 september 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngI höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras så att samtliga varor inom bestämda kategorier är skattepliktiga, men att det finns möjligheter till avdrag. Förslaget förväntas leda till dyrare priser på viss elektronik.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslagen från höstbudgeten som rör energiskatt

Av Fredrik Jonsson, 27 september 2016

PwC-skatteradgivning-sustainability.pngDet är stora förändringar på gång vad gäller hanteringen av energiskatt på el. Regeringen går bland annat vidare med tidigare aviserade förslag om att byta skattskyldig för energiskatt på el från elhandlaren till nätbolaget.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Av Hans Peter Larsson, 26 september 2016

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDet var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande utflyttning av forskning och utveckling från Sverige. På ett seminarium häromdagen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, gav finansminister Magdalena Andersson några kommentarer som visar hur hon ser på några skattefrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Webbseminarium: Bygg ett business case för förändring

Av Kim Jokinen, 23 september 2016

PwC-skatteradgivning-Laptop-2-solid_0001_maroon.pngDet här webbseminariet är en fortsättning i PwC:s rapportserie Tax Function of the Future. Torsdagen den 6 oktober kommer våra specialister inom Tax Reporting & Strategy att diskutera betydelsen av en tydlig strategi för skattefunktionen samt hur värdet av en välutvecklad strategi kan maximeras.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Högre skatt för många medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Av Lena Wallén, 22 september 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngSedan årsskiftet har det skett stora förändringar när det gäller skatten för de boende i oäkta bostadsrättsföreningar. Dessa förändringar leder i många fall till en ökad skattekostnad.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Inga större företagsskattefrågor i höstbudgeten

Av Fredrik Benson, 20 september 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.png”Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling.” Satsningar på miljö, välfärd, jobb samt immigrationsfrågor får betecknas som huvuddragen i årets höstbudget. Trenden med högre skatt på arbete fortsätter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning

Av Andreas Stranne, 20 september 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngI höstbudgeten för 2017 som lämnades till riksdagen idag föreslår regeringen flera ändringar på skatteområdet. Några av förslagen är nya medan andra är kända sedan tidigare. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen och regeringens aviseringar om förslag som väntas komma senare under året och under 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Av Fredrik Benson, 19 september 2016

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngÅrligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte gripas av panik utan se till att all dokumentation kring företagets bokföring är i god ordning inför revisionen. Här ger vi ett antal råd om hur du som företagare förbereder dig om Skatteverket meddelat att man ska genomföra en skatterevision.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.