Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sveriges skatteblogg firar sex månader

Av Anders Assarson, 16 april 2014

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyIdag är det sex månader sedan Tax matters lanserades och det tycker vi är värt att fira. Under detta halvår har 50 av våra skatterådgivare delat med sig av sin kunskap och erfarenheter inom skatteområdet med 135 blogginlägg. Med 6 700 prenumeranter, 220 följare på LinkedIn och 30 följare på Twitter kan vi konstatera att intresset för skattefrågor är stort. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad, tack för att du följer oss!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förlust på grund av ränteswap – utgift i näringsverksamhet eller förlust i inkomstslaget kapital?

Av Fredrik Richter, 16 april 2014

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangeNäringsidkare fick inte avdrag för förlust enligt så kallat swapavtal trots att det lånet var kopplat till näringsfastigheterna. Förhandsbesked.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är på gång

Av Fredrik Jonsson, 15 april 2014

PwC-skatteradgivning-power-and-utilitiesRegeringen har i proposition 2013/14:151 föreslagit en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionens storlek ska vara 60 öre per kilowattimme och högst 30 000 kilowattimmar per år ska kunna ligga till grund för skattereduktionen. Detta innebär att en mikroproducent som mest kommer kunna få tillbaka 18 000 kronor per år.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Dom från kammarrätten angående momsavdrag

Av Henrik Gustafsson, 15 april 2014

PwC-skatteradgivning-School-solid_0002_burgundyKammarrätten i Stockholm har meddelat en dom som har betydelse för avdragsrätten för ingående moms i bolag med aktieägarfunktion och utlåning av kapital.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Hur företag verksamma inom digitala sektorn och/eller säljer via Internet kan påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

Av Jérôme Monsenego, 14 april 2014

PwC-skatteradgivning-Laptop-2-solid_0005_orangeOECD publicerade nyligen ett policydokument gällande skattefrågor som specifikt gäller företag verksamma inom den digitala sektorn och/eller som säljer sina varor eller tjänster via Internet. Den 17 april bjuder vi in till ett internationellt webseminarium där vi kommer att diskutera detta policydokument och vad det kan innebära för företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier & Utbildningar

Dela artikeln:

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

Av Christina Grape, 14 april 2014

PwC-skatteradgivning-Ambulance-solid_0002_burgundyRegeringen har tillsatt en utredning för att se över den ersättning för dold moms som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund erhåller vid upphandling av vissa tjänster. På grund av justeringar av momssatsen kan ersättningen för dold moms vara högre än den faktiska kostnaden. Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti 2015.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

PwC - skattefrågor inför valet: Socialdemokraterna utmanar regeringen om momsgrupper

Av Hans Peter Larsson och Mirja Hjelmberg, 11 april 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyRegeringen har i vårpropositionen lagt ett förslag om att slopa möjligheten att registrera en momsgrupp för företag i den finansiella sektorn samt företag som bedriver verksamhet i så kallad skatterättslig kommission. Nu säger Socialdemokraterna att man inte vill genomföra förslaget om man vinner höstens val.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Bättre regler för Entreprenörer? –Regeringen tillsätter en ny utredning

Av Peter Hellqvist, 11 april 2014

PwC-skatteradgivning-Ban_orangeRegeringen har tillsatt en utredning, Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande, Dir. 2014:46. Syftet med utredningen är bland annat att se över såväl skatteregler som civilrättsliga regler för att se om dessa behöver förändras för att främja entreprenörskap och innovationer.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Bostadsrättsföreningens tillfälliga innehav av en fordran var inget hinder mot äktheten

Av Lena Wallén, 10 april 2014

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar föreningens skattemässiga karaktär.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

Av Stefan Carlsson, 10 april 2014

PwC-skatteradgivning-board-governanceFATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska kongressen våren 2010. Reglerna innebär långtgående krav på finansiella företag (FFI) avseende kundkännedom och rapportering av amerikanska kunders inkomster och tillgodohavanden till det amerikanska skatteverket IRS. Sverige är ett av fyra EU-länder som fortfarande inte har ett informationsutbytesavtal med USA. Ett avtal skulle innebära många lättnader för svenska finansiella företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen