Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förslag om skattefria personaloptionsregler gynnar landets unga innovativa företag och dess anställda

Av Oscar Warglo och Michal Herink, 20 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngPrecis innan jul, den 20 december, kom regeringens lagrådsremiss om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Förslaget till nya regler i lagrådsremissen stämmer i huvudsak överens med det förslag som lämnades av Incitamentsutredningen i mars 2016. Förslaget fick relativt hård kritik av remissinstanserna och i debatten, och regeringen har i lagrådsremissen till viss del tagit hänsyn till kritiken.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning av konsulttjänster via eget bolag till tidigare arbetsgivare

Av Christina Aronson, 18 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngI höstas meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked och uttalade att en delägare i ett konsultföretag som övergår från att vara anställd till att utföra samma arbetsuppgifter som anställd i eget aktiebolag, ska i vissa fall anses bedriva självständig näringsverksamhet. Kravet på självständighet ansågs vara uppfyllt om delägarens bolag anställer ytterligare minst tio personer. Konsultersättningen ska därför inte beskattas som lön.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Av Cecilia Rasmusson, 16 januari 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har utfärdat ett ställningstagande som rör bedömningen av det nya fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen samt ett par ställningstaganden med svar på frågor om myndighetens tolkningar av det nya begreppet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

TCO föreslår ny skattereform

Av Hans Peter Larsson, 12 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.pngTCO presenterade häromdagen sin syn på hur principerna för en ny skattereform bör se ut. Svenskt Näringsliv var dock snabba med att invända att det inte är en stor reform som behövs, utan flera delreformer av det svenska skattesystemet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skapa rätt förväntningar kring ditt aktiebaserade incitamentsprogram

Av Malin Andersson, 11 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngHar du anställda som fått aktier och blivit besvikna för att de behövt betala skatt på förmånen? Av erfarenhet vet vi att många företag som har aktiebaserade incitamentsprogram upplever att deltagarna blir besvikna över utfallet av programmet. Detta kan till viss del bero på att de inte förstått att förmånen ska beskattas och när skatten ska betalas.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare uttalar sig i Dagens industri om rekordhöjda skatter 2017

Av Anders Assarson, 10 januari 2017

Rekordhöga_skatter_2017.jpgI Dagens industri den 5 januari uttalar sig Mikael Carlén, ansvarig för PwC Tax & Legal Services, och Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC om förslag till rekordhöjda skatter under 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Årskrönika: Hållbarhet och skattehöjningar i fokus under 2017

Av Mikael Carlén och Hans Peter Larsson, 9 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroon.pngUnder år 2017 kommer hållbarhetsfrågorna att slå igenom inom beskattningen. Skatt blir en styrelsefråga i allt fler bolag. Samtidigt riskerar 2017 att bli skattehöjningarnas år för företag och ägare när flera skatteutredningar ska landas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Ny momsbedömning avseende prispengar

Av Cecilia Rasmusson, 4 januari 2017

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngEU-domstolen har uttalat att prispengar som erhålls vid placering i kapplöpningslopp inte ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. Enligt vår bedömning kommer avgörandet att få påverkan även inom andra idrotter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

Av Christina Grape, 2 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngSom vi tidigare skrivit om har regeringen föreslagit att införa en beloppsgräns för skyldigheten att vara momsregistrerad. Förslaget har nu införts - från och med den 1 januari 2017 kan den som har en försäljning på högst 30 000 kronor bli momsbefriad.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Avdrag för representationskostnader – nu har förtydliganden kommit!

Av Sara Lörenskog, 29 december 2016

PwC-skatteradgivning-Form.pngSom vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation. Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett beskattningsunderlag om högst 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten att inkomstskatterättsligt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Övergångsbestämmelserna lämnar dock en öppning för bolag som har brutet räkenskapsår att tillämpa de gamla inkomstskatterättsliga bestämmelserna fram till dess att det nya räkenskapsåret börjar.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.