Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Av Henrik Lundh Risinggård, 24 maj 2017

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillståndMigrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd som lämnas in av certifierade företag. Kompletta ansökningar som lämnats in efter 1 maj 2017 ska handläggas av Migrationsverket inom 10 arbetsdagar gällande förstagångsansökningar samt inom 20 arbetsdagar gällande förlängningar och nya ansökningar för personer som tidigare haft arbetstillstånd.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Av Mari-Helen Näslund, 23 maj 2017

En företrädares personliga ansvar för skatteskulderDet finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att en enskild företrädare kan bli betalningsansvarig trots att denne inte haft kännedom om situationen och trots att denne ej äger aktier i bolaget i fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Av Sara Lörenskog och Anna Franzén, 18 maj 2017

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktierHögsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. Dessa kostnader har tidigare betraktats som ej avdragsgilla ur ett momsperspektiv. Omständigheterna i målet var specifika, men domen öppnar ändå upp en viss möjlighet för bolag att yrka avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av dotterbolagsaktier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Av Lena Josefsson, 17 maj 2017

Upplåtelse av momsfri mässlokalKammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan en momsfri lokalupplåtelse, och nekar mässarrangören avdrag för ingående moms.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Av Erik Koponen och Irina Timoshenko, 12 maj 2017

Transfer pricing i ryssland visar på vikten av dokumentationEtt ryskt bolag blev skyldigt att betala ytterligare skatt och straffavgifter i Ryssland då de inte inkommit med internprissättningsdokumentation eller annat stöd för applicerad prissättningsmetod trots skattemyndighetens begäran. Rättsfallet påvisade också att oberoende företag i vissa fall kan betraktas som företag i intressegemenskap.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Av Hans Peter Larsson, 11 maj 2017

Nya 3:12-reglerna_osäkert in i det sistaOm regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att stoppa förslaget? Det var frågan vid den hearing som organisationen Företagarna ordnade med de ekonomisk-politiska företrädarna för allianspartierna i veckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Av Maya Lundin och Christian Gottfries, 9 maj 2017

Varför ska man göra en klassificering av sina investeringskostnader i näringsfastigheter och hur hänger den ihop med momsen? Lyssna till Maya Lundin och Christian Gottfries, skatterådgivare på PwC, när de förklarar hur man går tillväga och varför det är viktigt att uppdatera jämkningshandlingen löpande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Av Hans Peter Larsson, 8 maj 2017

delningsekonomi anpassning av skatteregler efterfrågasDen nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ekonomiska nivå. Det framgår av två offentliga utredningar kring plattformsföretagen, den ena inom skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Av Fredrik Richter och Maria Wettersten, 28 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngRemissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en andra remissrunda.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.