Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

Av Lennart Staberg, 27 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngRegeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar vidare med att utarbeta ett förslag på en bankskatt. Den nya utredningen ska mynna ut i ett förslag på en renodlad bankskatt som är förenlig med EU-rätten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

USA:s skattesystem under förändring

Av Jörgen Haglund, 24 februari 2017

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngSom Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för både företag och privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Trumps program samt det förslag till skattereform som i juni 2016 presenterades av House Republicans har ökat sannolikheten för en omfattande översyn och förändringar av USA:s nationella skattesystem.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Slutet på kattrumpor? Lagrådet är kritiska till regeringens lagförslag

Av Ida Lejerdal och Andreas Stranne, 23 februari 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngPå kvällen den 27 oktober 2016 meddelade regeringen att de överlämnat en skrivelse till riksdagen som sätter punkt för de så kallade kattrumporna (överlåtelse av fastighet från fysisk person till aktiebolag genom gåva). Den 15 februari 2017 kom Lagrådet med synpunkter på regeringens lagrådsremiss som presenterades den 2 februari 2017. Här har vi sammanfattat några av Lagrådets synpunkter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Nya regler för öppenhet kring internprissättning i Kina

Av Alex Xiang, 21 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngDen nya kinesiska lagstiftningen kring internprissättning går längre än OECD:s Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 om öppenhet kring koncernintern prissättning. Den kinesiska regeln fordrar att landets skattebetalare ska inkludera ytterligare en värdekedjeanalys och internprissättningsöverväganden av flera viktiga lokalspecifika ekonomiska faktorer inom ramen för efterlevnadsdokumentation.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Av Fredrik Jonsson, 17 februari 2017

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.pngRegeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Av Karl Värja och Anna Gustring Boman, 16 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroon.pngFrån och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya tarifferna ökar kostnaden för avgångs- och ålderspension med 15 procent och inlösen av PRI-skuld ökar med 3 till 5 procent medan kostnaden för familjepension sänks med 6 procent.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

3:12-förslaget – nu har remissvaren kommit

Av Annika Svanfeldt och Andreas Stranne, 15 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.pngRemisstiden för 3:12-förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretag gick ut den 10 februari. Här har vi sammanfattat några av de remissvar som inkommit till Finansdepartementet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Hållbarhet i skattefokus

Av Hans Peter Larsson och Kim Jokinen, 10 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Plant-solid_0002_burgundy.pngPwC har tidigare skrivit att hållbarhet blir årets skattefråga 2017. I veckan höll SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ett seminarium på temat "Skatt - en hållbarhetsfråga?".

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ändrade skatteregler för fastighetsägare – hur blir förslaget?

Av Katarina Menzel, 9 februari 2017

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngSenast den 31 mars 2017 ska den så kallade paketeringsutredningen lägga fram sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare. Utredaren Christina Eng säger till SvD Näringsliv att utredningens förslag ska försöka motverka skattefördelarna med att sälja paketerade fastigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Regelbundna besök i Sverige innebär stadigvarande vistelse

Av Anna-Sara Lindström, 8 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngEnligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 111 övernattningar per tolvmånadersperiod att stadigvarande vistelse föreligger. Mannen är därför skattskyldig i Sverige för alla inkomster.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.