Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förändringarna i internationella skatteregler – positivt eller negativt för Sverige?

Av Pär Magnus Wiséen, 21 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.pngI Dagens Industri den 19 oktober gick det att läsa att de införda förändringarna i de internationella skattereglerna kan få bolag att flytta ut från Sverige. Som rapporterats om tidigare i Tax matters innebär reglerna ett tydligare krav på att vinster beskattas där verksamheten de facto bedrivs och beslut fattas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Automatiskt informationsutbyte rörande skattefrågor

Av Jonas Prevander, 20 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Form.pngRegeringen har lämnat över sitt förslag till riksdagen om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked och prissättningsbesked i gränsöverskridande skattefrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Höga skatter för svenska entreprenörer

Av Hans Peter Larsson, 18 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEntreprenörskapsutredningen presenterade den 17 oktober sina förslag för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige i det tjugoförsta århundradet. Förslagen omfattar många frågor som berör entreprenörer.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Beloppsspärren – förslag på ändring i budgetpropositionen

Av Fredrik Benson, 14 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngI höstens budgetproposition har regeringen lämnat ett förslag gällande beräkningen av beloppsspärren vid förvärv av aktier genom till exempel nyemission. Syftet med förändringen är att minska den administrativa bördan för företag och underlätta affärsmässiga förvärv av innovationsföretag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning av varor och tjänster i den digitala ekonomin

Av Hans Peter Larsson, 13 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngDet mest intressanta seminariet på årets skattekongress, International Fiscal Association, var Taxing the digital economy. Där redovisades en överblick av ämnet och de utmaningar som idag möter företag och finansdepartement. Hur och var ska varor och tjänster beskattas?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Koncernbidrag – förslag på ändring i budgetpropositionen

Av Malin Börestam, 12 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngI höstens budgetproposition har regeringen lämnat några förslag som syftar till att minska den administrativa bördan för företag. Ett av förslagen innebär att koncernbidrag ska följas av en motsvarande värdeöverföring som ska genomföras senast den dag som deklarationen ska lämnas in.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Av Ulf Hedström, 11 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orange.pngSkatteverket utvecklar sin syn på holdingbolags avdragsrätt för ingående moms vid förvärv och förvaltning av exempelvis dotterbolag. Innebörden av denna syn kan bli att holdingbolag som utför momspliktiga tjänster till sina dotterbolag kan anses bedriva en verksamhet som inte ger rätt till fullt momsavdrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny internationell beskattning ger högre skatterisk

Av Hans Peter Larsson, 11 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngVid årets skattekongress med International Fiscal Association var det ett seminarium som stack ut. Det var när skattecheferna för en rad internationella storbolag, bland annat Volvo AB:s Jesper Barenfeld, redovisade sin syn på vilka effekter den nu pågående omstöpningen av internationell företagsbeskattning kommer att ha på deras bolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fyra tänkbara scenarier kring Brexit

Av Christina Aronson, 10 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngVad behöver företagen tänka på i sina förberedelser och vilka förändringar i moms- och tullreglerna i Storbritannien kan komma att genomföras framöver? Osäkerheten är stor om hur företagens skattesituation kan komma att påverkas av Brexit.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Äganderättsklausul tar bort rätt till värdeminskning före tillträdesdag

Av Katarina Menzel, 7 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngEn äganderättsklausul i köpekontraktet innebär att köparen av en näringsfastighet inte erhåller värdeminskningsavdrag för tiden mellan undertecknandet av köpekontraktet och tidpunkten för äganderättens övergång.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.