<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

EU-Kommissionen föreslår att rapportering under DAC6 och DAC2 skjuts upp

Europeiska kommissionen har föreslagit att skjuta upp vissa delar av DAC6 och DAC2. Detta som ett resultat av covid-19-pandemin och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Ett område som orsakat flera internationella koncerner huvudbry är hur den koncerninterna prissättningen (”transfer pricing” eller ”TP”) ...

Läs artikeln
Dela