<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fokus på stödåtgärder i regeringens vårbudget

Bild på vårpropositionen även kallad vårbudgeten inbunden i gult och blått band. ‹ Tillbaka till artiklarna

På morgonen den 15 april presenterade regeringen sitt förslag till vårändringsbudgeten. Som väntat innehåller den åtgärder för att mildra smittspridning och samhällsekonomiska konsekvenser av covid-19. Totalt handlar det om åtgärder på cirka 107 miljarder kronor.

Sedan budgeten för 2020 presenterades i september 2019 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats drastiskt på grund av spridningen av covid-19. Under våren har regeringen presenterat fem ändringsbudgetar med åtgärder för att minska de samhällsekonomiska konsekvenserna och smittspridningen.

Stödåtgärderna innefattar bland annat

  • möjlighet till korttidspermittering
  • anstånd med inbetalning av skatt
  • tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter under fyra månader för 30 anställda
  • nedsättning av egenavgifter
  • slopad karensdag och sjukintyg
  • tillfällig ersättning av arbetsgivarnas sjuklönekostnader från staten
  • att egenföretagare ersätts genom sjukpenning.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Två nya skatteförslag

Utöver stödåtgärder innehåller vårändringsbudgeten även följande skatteförslag.

Begränsning av investeraravdraget

Regeringen föreslår att investeraravdraget begränsas till investeringar i företag som har varit verksamma i mindre än sju år och att investeraravdrag inte ska beviljas företag som handlar på en multitrading plattform eller liknande marknadsplats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Införande av kemikalieskatt

Regeringen föreslår en möjlighet att beskatta försäljningar av elektronikvaror från utländska säljare till en svensk konsument. Kemikalieskatten ska tas ut om den årliga försäljningen inom EU överstiger ett tröskelvärde om 100 000 kronor.

Kommentar

Att även vårändringsbudgeten skulle innehålla ytterligare stödåtgärder kopplade till covid-19 var ingen nyhet. Traditionen att vårändringsbudgetar innehåller få övriga nya skatteförslag håller i sig även i år. Budgeten innehåller ytterligare åtgärder för cirka 107 miljarder kronor vilka förväntas försämra de offentliga finanserna med 95 miljarder kronor. Regeringen anser även att utgiftstaket för 2020 bör höjas med 350 miljarder kronor för att kunna vidta nödvändiga åtgärder framöver.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Expertskatt möjligt även vid begränsat arbete i Sverige

Ett nytt rättsfall från Kammarrätten bekräftar att expertskatt är möjligt att erhålla även för begränsat skattskyldig individ. Kammarrätten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om definition av stadigvarande vistelse

Stadigvarande vistelse i Sverige medför obegränsad skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Idag saknas en definition av uttrycket ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln