<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Strategiska vägval för dagens skattefunktion ‹ Tillbaka till artiklarna

Strategiska vägval för dagens skattefunktionVad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I PwC:s rapportserie, Tax Function of the Future – A Focus on Today, återupptas diskussionen kring skattestrategiska bedömningar av operativa modeller för att effektivisera och underlätta skattefunktionen.

PwC:s rapport ”Tax operating models Technology disruption in sourcing decisions” är den tredje rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future – A Focus on Today. Frågorna som behandlas i denna rapport är bland annat hur vissa skattefunktioner bör styras internt eller externt via en tredje part. Vad har detta val för betydelse? Vilka är de främsta anledningarna till att analysera vilken modell som är den mest strategiskt önskvärda? I vilka hänseenden är outsourcing, co-sourcing respektive in-house aktuellt för att uppnå en optimal skattefunktion?

Rapporten tar också upp teknologins utveckling i förhållande till skattefunktionen och hur bolag på bästa sätt kan tillgodogöra sig teknologin för att optimera skattefunktionen. Rapporten visar att det finns en hel del utrymme för utveckling där teknologin kan användas för att revolutionera dagens skattefunktion.

Ta del av rapporten "Tax operating models Technology disruption in sourcing  decisions"

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln