<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

Kollegor i samverkan ‹ Tillbaka till artiklarna

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett välfungerande samarbete, såväl inom som utanför sin egen organisation. Här fortsätter vår artikelserie om Tax Function Effectiveness som denna gång handlar om hur skattefunktionen kan leverera mervärde till organisationen genom att satsa på samverkan. 

Vi har i vår artikelserie Tax Function Effectiveness bland annat berört vilka utmaningar skattefunktionen står inför med anledning av regelförändringar och ökade transparenskrav. Vi har också talat om vikten av att ha en genomarbetad och etablerad governancemodell på plats, inte minst för att minska risker och kunna identifiera möjligheter. Slutligen har vi även berört vikten av effektiv hantering av data och automatisering av processerna. Nedan fortsätter vår artikelserie, nu med fokus på samverkan inom och utanför skattefunktionen.

Förbättrad datainsamling

Förbättrat samarbete med övriga funktioner såsom finance, treasury, operations och legal möjliggör för skattefunktionen att identifiera och samla in data på ett tidseffektivt sätt. En sådan process kan annars vara tidskrävande, med flertalet emails och andra källor till information som behöver konsolideras, vilket lätt kan leda till missförstånd och felaktig hantering.

Den data som samlas in är nödvändig inom områden som compliance och rapportering, men även för planering samt vid eventuella skatterevisioner. Genom fokus på datainsamling kommer skattefunktionen också att kunna agera snabbare och mer proaktivt vid förfrågningar, från såväl externa som interna stakeholders.

Vi ser därför stora fördelar för företag att redan idag se över hur de interna processerna ser ut kring datainsamling, inte minst på grund av den tidsbesparing detta kan uppnå. Förslagsvis kan denna process också integreras med skatteprocessens olika cykler.

Säkerställa implementering

Fungerande samarbete genom hela organisationen är också ett kritiskt element för att implementering av såväl tekniska lösningar som transaktioner, strukturfrågor och liknande aspekter där skattemässiga överväganden har gjorts (som således ska omvandlas från teori till praktik). Då denna implementering mer ofta än sällan ligger på andra avdelningar än skatteavdelningen behöver ansvariga förstå de bakomliggande syftena och viktiga aspekter för att nå det önskade slutresultatet. Ett sådant samarbete ställer höga krav på kommunikation, tydlig målsättning och samsyn på det förväntade slutresultatet.

Globalisering - arbeta över landsgränserna

I takt med arbetsmarknadens globalisering behöver företagsledningen kunna förlita sig på styrkan i personalens interna relationer. Detta inte minst för att företaget ska kunna uppnå och arbeta utifrån eventuella globala strategier och målsättningar. Således behöver såväl skattefunktionen som företaget i stort fundera över hur man på ett effektivt, säkert och transparent sätt kan arbeta utöver landsgränserna, utan att skattefunktionen blir alltför frikopplad exempelvis finansavdelningen.

Ett par enkla exempel

Beroende på nuvarande samarbete är det enskilda behovet för förbättring såklart olika. Nedan nämner vi dock ett par enkla sätt att utöka samarbetet inom organisationen:

  • Gemensamma digitala arbetsytor som möjliggör att dela, processa och samla in information på ett effektivt sätt.
  • Gemensam kalender med syfte att skapa en överblick över viktiga datum, tidscykler och inlämnings/rapporteringsdatum.
  • Molnbaserade dokumenthanteringssystem med tydlig märkning, där känslig information kan begränsas till enbart vissa medarbetare.
  • Tydlig sökfunktion i molnbaserade dokumenthanteringssystem
  • Webbaserade kommunikationsforum och plattformar
  • Webbaserade möten, videochattar och liknande
  • Förbättrade mobila arbetsredskap för att möjliggöra för medarbetare att samla in och hantera skatterelaterad information även remote.

Hör gärna av dig om du önskar hjälp med att skapa en välfungerande samverkan såväl inom skattefunktionen som med andra funktioner på företaget.

Framtidens medarbetare i kommande artikel

Håll utkik efter nästa artikel, som blir den sista i serien. Där kommer medarbetarna i fokus på temat Framtidens medarbetare.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Peter Heyne

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln