<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide: Skatteverkets nya blankett för ränteavdrag

mönster med procenttecken ‹ Tillbaka till artiklarna

Snart är det dags att lämna in årets deklaration. En nyhet för i år är blankett N9 där information om företagets ränteposter ska lämnas. Det är en omfattande blankett som väcker många frågor. Vi besvarar en del av dem här och bjuder även in till webinar.

Med anledning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna har Skatteverket tagit fram den nya blanketten N9. På blanketten ska du bland annat lämna information kring företagets ränteposter. Blanketten är komplicerad och väcker många frågor kring vilken information som ska lämnas på de olika raderna. Den allra första frågan som du behöver ställa dig är: måste mitt företag lämna in blankett N9?

Vilka företag ska lämna in blankett N9?

Är någon av följande förutsättningar uppfyllda så förväntas företaget lämna in blankett N9 tillsammans med sin deklaration.

  • Företaget har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor
  • Företaget har ett negativt räntenetto, ingår i en intressegemenskap och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före tillämpning av reglerna som överstiger fem miljoner kronor
  • Företaget begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från ett tidigare år (aktuellt först efterföljande beskattningsår)
  • Företaget drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag genom reglerna för koncernkvittning (koncernutjämning)

Vad ska redovisas på blankett N9?

För att känna trygghet i den information som lämnas är det också viktigt att företagen har gjort sin hemläxa vad gäller den input som ska redovisas på blanketten. Följande måste vara på plats.

  1. Alla ränteposter måste ha identifierats.
  2. Turordningen vid beräkningen av EBITDA måste vara korrekt.
  3. Redovisningen av underskott såsom spärrade eller ospärrade ska stämma.
  4. Tillämpas förenklingsregeln måste fördelning av beloppet om 5 miljoner ha gjorts mellan företagen inom intressegemenskapen.

Vad som utgör ränta kan vara en svår fråga och det är inte alla gånger som det finns ett tydligt svar. Vid ny lagstiftning får detaljerna ofta utvecklas i rättspraxis vilket gör att det kan dröja innan det finns svar på alla frågor. Det är därför viktigt att fundera över behovet av ett öppet yrkande. Ett öppet yrkande beskriver de omständigheter och bedömningar som du har gjort i det enskilda fallet. På det sättet kan skattetillägg undvikas om Skatteverket, och eventuellt domstol, skulle göra en annan bedömning än den du har gjort.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Constantina Boberg

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.

010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln