Guide: Skatteverkets nya blankett för ränteavdrag

mönster med procenttecken ‹ Tillbaka till artiklarna

Snart är det dags att lämna in årets deklaration. En nyhet för i år är blankett N9 där information om företagets ränteposter ska lämnas. Det är en omfattande blankett som väcker många frågor. Vi besvarar en del av dem här och bjuder även in till webinar.

Med anledning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna har Skatteverket tagit fram den nya blanketten N9. På blanketten ska du bland annat lämna information kring företagets ränteposter. Blanketten är komplicerad och väcker många frågor kring vilken information som ska lämnas på de olika raderna. Den allra första frågan som du behöver ställa dig är: måste mitt företag lämna in blankett N9?

Har du frågor om blankett N9? Missa inte vårt webinar

Vilka företag ska lämna in blankett N9?

Är någon av följande förutsättningar uppfyllda så förväntas företaget lämna in blankett N9 tillsammans med sin deklaration.

  • Företaget har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor
  • Företaget har ett negativt räntenetto, ingår i en intressegemenskap och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före tillämpning av reglerna som överstiger fem miljoner kronor
  • Företaget begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från ett tidigare år (aktuellt först efterföljande beskattningsår)
  • Företaget drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag genom reglerna för koncernkvittning (koncernutjämning)

Vad ska redovisas på blankett N9?

För att känna trygghet i den information som lämnas är det också viktigt att företagen har gjort sin hemläxa vad gäller den input som ska redovisas på blanketten. Följande måste vara på plats.

  1. Alla ränteposter måste ha identifierats.
  2. Turordningen vid beräkningen av EBITDA måste vara korrekt.
  3. Redovisningen av underskott såsom spärrade eller ospärrade ska stämma.
  4. Tillämpas förenklingsregeln måste fördelning av beloppet om 5 miljoner ha gjorts mellan företagen inom intressegemenskapen.

Vad som utgör ränta kan vara en svår fråga och det är inte alla gånger som det finns ett tydligt svar. Vid ny lagstiftning får detaljerna ofta utvecklas i rättspraxis vilket gör att det kan dröja innan det finns svar på alla frågor. Det är därför viktigt att fundera över behovet av ett öppet yrkande. Ett öppet yrkande beskriver de omständigheter och bedömningar som du har gjort i det enskilda fallet. På det sättet kan skattetillägg undvikas om Skatteverket, och eventuellt domstol, skulle göra en annan bedömning än den du har gjort.

Välkommen på webinar

Missa inte vårt webinar tisdagen den 5 maj klockan 11-12. Vi går igenom varje avsnitt på blanketten och förklarar vad som ska fyllas i. Det kommer även finnas chans att ställa frågor via chatten som vi besvarar efter webinariet.

Läs mer och anmäl dig här

Constantina Boberg & Katarina Menzel

Constantina Boberg & Katarina Menzel

Katarina Menzel och Constantina Boberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.

Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln