Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Varför ska man göra en klassificering av sina investeringskostnader i näringsfastigheter och hur hänger den ihop med momsen? Lyssna till Maya Lundin och Christian Gottfries, skatterådgivare på PwC, när de förklarar hur man går tillväga och varför det är viktigt att uppdatera jämkningshandlingen löpande.

En klassificering av bolagets investeringskostnader kan i slutändan innebära en sänkning av det beskattningsbara resultatet. Men minst lika viktigt är att en analys och klassificering av investeringskostnaderna leder till en riktig redovisning och beskattning.

En fråga nära kopplad till en analys av investeringskostnader är upprättande av jämkningshandling. Det vi ofta ser är att jämkningshandlingen innehåller bristfällig information eller att det står med investeringar som inte är att se som ny-, till-, eller ombyggnation. Har man inte en uppdaterad jämkningshandling så är det ett utmärkt tillfälle att ta tag i denna i samband med att investeringskostnaderna analyseras och klassificeras.

link

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Maya Lundin och Christian Gottfries

Maya Lundin och Christian Gottfries
Maya Lundin och Christian Gottfries arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Maya: 010-213 38 78, maya.lundin@pwc.com
Christian: 010-212 64 51, christian.gottfries@pwc.com
Maya Lundin and Christian Gottfries works at PwC in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Maya: +46 10 213 38 78, maya.lundin@pwc.com
Christian: +46 10 212 64 51, christian.gottfries@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.