Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Av Anna-Sara Lindström och Malin Andersson, 2 oktober 2017

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt SkatteverketVi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel skall beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har tidigare uttalat att detta inte gäller avtal som ingåtts före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår. Nu förtydligar Skatteverket och menar att arvoden fram till nästa årsstämma under 2018 är undantagna, vilket till viss del innebär en förlängning mot vad Skatteverket tidigare angett.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 29 september 2017

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_nr_10.jpgSkattefunktionens roll i en verksamhet har blivit bredare och mer komplex. Frågan som många företagsledare ställer sig är – vad innebär en framgångsrik skattefunktion och hur kan en sådan framgång mätas?

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Av Henrik Ivarsson, 26 september 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngVid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till bostadsrättsföreningen för att därefter teckna ett entreprenadavtal med föreningen om uppförandet av byggnaden. Skatteverket har på senare år granskat ett stort antal Brf-projekt där de ofta landat i slutsatsen att byggbolagen allokerar för stor del av vinsten i projekten till den momsfria markförsäljningen och att de momspliktiga entreprenadtjänsterna underprissatts. Kammarrätten i Stockholm har nu underkänt Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i ett sådant Brf-projekt.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson kommenterar höstbudgeten på Di Debatt

Av Anders Assarson, 25 september 2017

PwC:s skatterådgivare kommenterar höstbudgeten på Di DebattI artikeln, ”Halva bolagsskatten riskerar försvinna”, pekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson på att det behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företags närvaro i Sverige, annars riskerar den svenska bolagsskattebasen snabbt att flyttas till andra länder. Det blir följden av den ökande digitala ekonomin och den starka tillväxten i utvecklingsländerna.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Av Hans Peter Larsson, 22 september 2017

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudgetDet är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En valårsbudget. Det viktigaste inom politiken är att vinna val. Årets budget är därför logisk i sina huvuddrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

Av Cecilia Rasmusson, 21 september 2017

Sänkt moms på guidning av naturområdenRegeringen föreslår sänkt moms på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent. Momsen ska sänkas från och med 1 januari 2018. Motiven till förslaget är att öka möjligheterna för mindre företag utanför storstadsområdena att bedriva så kallad naturturism. Regeringen vill också öka tillgängligheten till naturen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Av Fredrik Richter och Maria Wettersten, 20 september 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngIdag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och regeringens aviseringar om förslag som väntas komma senare under året samt under 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

Av Kajsa Boqvist, 18 september 2017

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018Onsdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat några av de skatteförslag som hittills offentliggjorts och som kan komma att bli aktuella i årets höstbudget.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Amerikansk skattereform i antågande

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 14 september 2017

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundy.pngMycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle vara att stärka amerikanska bolags konkurrenskraft och stärka den inhemska ekonomin. Men även fysiska personer väntas omfattas av en reform.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Bolag upptaxerades efter att avtalad internprissättning inte följts

Av Joel Nilsson och Pär Magnus Wiséen, 14 september 2017

PwC-skatteradgivning-Form.pngEtt bolag blev upptaxerat efter att avtalad internprissättning inte följts i praktiken. Vikten av att noga tänka igenom utformningen av ersättningsklausuler i koncerninterna avtal och praktisk efterlevnad belyses återigen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.