Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valet

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 25 juni 2018

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valetMiljöpartiet styrs av en grundläggande princip inom beskattningen, grön skatteväxling. Med det menar partiet kort att höja skatter på olika miljöförstörande ageranden och främja sådant som man anser miljömässigt hållbart. I utbyte kan och ska skatten på småföretagande och arbete sänkas. Under sin tid som regeringsparti har Miljöpartiet bland annat drivit fram den nyligen införda flygskatten och bonus-malus som bland annat innebär skattehöjningar för bilar med höga utsläpp samt höjda bensin- och dieselskatter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Svenskt Näringsliv släpper skatterapport inför valet

Av Hans Peter Larsson och Anders Månsson, 21 juni 2018

PwC-skatteradgivning-Report-2-solid_0004_redDe svenska kapitalskatterna, skatten på investeringar i företag, är höga – högst bland 15 jämförbara länder inom OECD. Det visar en internationell kartläggning och analys av ägarskatter som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Högsta förvaltningsdomstolen klargör villkor för att beviljas expertskatt

Av Gina Hedin, 19 juni 2018

PwC-skatteradgivning-FormHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen klargjort att en person inte uppfyller villkoren för att beviljas expertskatt för det fall att den månatliga ersättningen överstiger två prisbasbelopp endast de två första anställningsåren, men inte därefter.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Nyheter i spelbranschen

Av Sara Lörenskog och Alexandra Pålsson, 18 juni 2018

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyDen 7 juni fattade riksdagen beslut om att anta regeringens förslag ”En omreglerad spelmarknad”. Aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden ska ansöka om licens och redovisa samt betala 18 procent i spelskatt efter den 1 januari 2019. De flesta aktörer på denna marknad är etablerade på Malta, där finansdepartementet den 22 maj meddelade att möjligheten att bilda momsgrupper införs per den 1 juni 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Viktig ändring om moms vid uthyrning av vårdpersonal

Av Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren, 14 juni 2018

PwC-skatteradgivning-Nurse-solid_0004_redHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Domen innebär en ändring av rättsläget som får betydelse för både privata och offentliga vårdverksamheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärer

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 12 juni 2018

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärerI 2010 års val tog Kristdemokraterna strid för äldre med låga inkomster som drabbades av hög fastighetsskatt när grannar sålde dyrt. Striden blev framgångsrik för partiet och fastighetsskatten avskaffades, trots att egentligen inget annat parti ville det. I årets val driver partiet främst sänkt skatt för pensionärer. För att ha möjlighet att lyckas i denna fråga krävs det till att börja med att partiet blir kvar i riksdagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Högsta förvaltningsdomstolen ger klara besked om utomståenderegeln

Av Andreas Stranne och Johan Ohlsson, 11 juni 2018

Högsta förvaltningsdomstolen ger klara besked om utomståenderegelnNär en ej verksam delägare äger minst 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de verksamma delägarnas aktier undantas från de särskilda skatteregler som normalt gäller för verksamma delägare (de så kallade 3:12-reglerna). Undantaget kallas för utomståenderegeln. Det kan bli stor skillnad vid beskattningen av utdelning/kapitalvinst hos den enskilde delägaren i ett fåmansföretag om utomståenderegeln är tillämplig eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt ett förhandsbesked där huvudfrågan handlade om utomståenderegeln skulle tillämpas beroende på om utdelningen lämnas före eller efter ett innehav i ett intressebolag har sålts.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Stadigvarande vistelse behöver fortfarande klargöras

Av Magnus Westman, 8 juni 2018

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonI två domar har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömt om vistelser i Sverige är stadigvarande eller inte. Domarna besvarar vissa frågor men innebär tyvärr att gällande uppfattningar sätts ur spel.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Dom från HFD om beskattning av carried interest

Av Lillon Lindberg, 7 juni 2018

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 4 juni 2018 förklarat att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Liberalerna vill sänka marginalskatten

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 5 juni 2018

Liberalerna vill sänka marginalskattenLiberalerna går till val på sänkt marginalskatt, slopad värnskatt och en ny skattereform. Det är partiets huvudfrågor inför valet. Med detta kan partiet bli det parti inom Alliansen som tydligast tar ställning för sänkta skatter inför årets riksdagsval.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.