Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Av Lennart Staberg och Anna Genblad, 5 mars 2018

tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i StorbritannienKammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och pensionsutfästelserna uppfyllde de så kallade kvalitativa kraven, men kom fram till att avdragsrätt inte förelåg. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Av Julia Jonsson, 28 februari 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Av Madeleine Thörning och Behrang Nikou, 27 februari 2018

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättningDen amerikanska skattemyndighetens (IRS) storbolagskontor publicerade den 12 januari fem direktiv innehållande vägledning för skattehandläggare i deras arbete vid granskning av flera särskilt viktiga internprissättningsrelaterade frågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Av Christina Grape och Emil Frennberg, 26 februari 2018

PwC-skatteradgivning-FaucetPlug-solid_0004_red.pngDen 1 januari 2017 justerades momslagens regler om tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning av fastighet. Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande där de redogör för sin uppfattning om hur moms ska hanteras i dessa fall. Ställningstagandet omfattar tillhandahållande av el, gas eller vatten som sker i samband med en hyresvärds uthyrning av fastigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Av Jonas Prevander, 22 februari 2018

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Av Fredrik Jonsson, 20 februari 2018

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

Av Mikael Carlén, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Dagens industri idag angående Skatteverkets förslag till ny utflyttningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Av Jörgen Haglund, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Av Anders Assarson, 12 februari 2018

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskattDen nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har heller inte gjorts. ”Vi har inte tittat på vilka konsekvenser det får för företag, det kan vara en brist”, säger Skatteverkets ansvariga utredare i en intervju i Dagens industri idag. Hon medger att förslaget kan ställa till problem för många småföretagare, ”Det kan det säkert, men den omständigheten har vi inte tittat på”, säger hon. Det är upp till regeringen att rätta till bristerna, enligt Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

Av Amanda Ivansson och Eric Giner, 9 februari 2018

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i PolenI januari 2017 införde Polen nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation (TP-dokumentation), något som berör en stor mängd multinationella företag med verksamhet i Polen. Den första deadlinen närmar sig då de först berörda grupperna är skyldiga att ha TP-dokumentationen för räkenskapsåret 2017 färdigställt – är du redo?

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.