Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Av Sophie Ekberg, 5 december 2017

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglernaDen 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet har varit att förenkla beräkningen av skattetilllägg och förstärka dess preventiva effekt, samt att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 4 december 2017

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulderFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Av Annika Svanfeldt, 3 december 2017

Julen närmar sig och nu i december är sista chansen för dig som aktiv fåmansföretagare att ta ut lön under löneår 2017. Ditt totala löneuttag för året kan nämligen påverka dina möjligheter till lågbeskattad utdelning under 2018 enligt de så kallade 3:12-reglerna. Annika Svanfeldt, skatterådgivare PwC, ger dig råd inför årsskiftet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Förslag om utflyttningsskatt

Av Gina Hedin, 29 november 2017

Förslag om utflyttningsskattSkatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp orealiserade nettovinster på kapitaltillgångar när de flyttar från Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Av Ulrika Lundh Eriksson, 29 november 2017

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är avdragen du får göra 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 27 november 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Det bortglömda generationsskiftet

Av Hans Peter Larsson, 24 november 2017

Det bortglömda generationsskiftetAllt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen Företagarna släppt i dagarna. Men en överlåtelse av företaget inom familjen genom försäljning ger i allmänhet en högre skatt än vid en extern försäljning.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globalt

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 22 november 2017

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globaltPaying Taxes 2018 är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Den rankar länderna när det gäller skattetryck och hur enkelt det är att efterleva skattesystemen. På detta sätt förväntas rapporten bidra till en intressant debatt om skattesystem mellan regeringar, företag och skattemyndigheter globalt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Av Alice Moon, 17 november 2017

Förslag på personalliggare i fler verksamheterRegeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet till att gälla även för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

Av Annika Svanfeldt, 15 november 2017

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftetI startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och den anställde. Regeringens förslag om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner, som träder ikraft den 1 januari 2018 (förutsatt att riksdagen godkänner förslaget), kommer för de bolag som omfattas att innebära helt nya möjligheter att attrahera arbetskraft.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.