Tillväxtföretagandets skatteutmaningar uppmärksammas

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonEn ny studie från forskningsinstitutet och tankesmedjan Ratio lyfter fram finansiering från affärsänglar och behovet av väl fungerade regler för personaloptioner som några av de viktigaste frågorna för tillväxtinriktade företag idag. Änglarna har börjat sänka sig från skyn, men väl fungerande regler för optioner saknas, enligt rapporten.

Kommenterade rapporten gjorde bland annat Svenska Riskkapitalföreningens ordförande Elisabeth Thand Ringqvist och Skatteutskottets tidigare ordförande Henrik von Sydow, nu omvärldsanalytiker på Carnegie. Författare är Michel Elmozino Laufer, doktorand på Handels i Stockholm under ledning av Karl Wennberg, professor på samma skola.

Samtliga IT-företag som deltog i studien hade investeringar från affärsänglar. En slutsats är att affärsänglar verkar vara nödvändiga för att ha råd att rekrytera specialistkompetens för tillväxtbolag i tidiga skeden. Rapporten pekar även på att höga kapitalskatter och hög bolagsskatt kan höja avkastningskraven för dessa investerare då de i grunden investerar med privata medel. Bra villkor för affärsänglar är alltså ett viktigt inslag i ett skattesystem anpassat för tillväxtföretag. Saknas gör fungerande regler för personaloptioner. Här väntas ett förslag från Incitamentsutredningen den 15 mars 2016.

Rapporten pekar även på behovet av väl avvägd utformning av dagens 3:12-regler för ägare till fåmansföretag. Många ägare till företagen i rapporten uppfattar idag dessa regler som ett hinder. Det gäller inte ägare till personalintensiva företag. Även 3:12-reglerna är föremål för utredning med direktiv att höja skatteuttaget för dessa ägare. Denna utredning ska vara klar 1 september 2016.

Kommentar

Sammantaget pekar rapporten väl på de förändringar och kompletteringar av skattesystemet som idag behövs för att underlätta att utveckla och ta vara på de starka innovativa krafter som idag finns i Sverige. Den speglar de två viktigaste näringspolitiska frågorna just nu, optioner och 3:12-reglerna.

Dessa frågor känns igen i min skatterådgivning till tillväxtinriktade företag. I dag får, enligt uppgift, flertalet av de mest lovande innovationsbaserade företagen riskkapital från internationella investerare och fortsätter då sin utveckling och expansion i andra länder, ofta USA.

Seminarium i Stockholm om Incitamentsutredningens förslag

Onsdagen den 16 mars 2016 bjuder vi in till seminarium i Stockholm för att presentera Incitamentsutredningens betänkande som lämnas dagen innan.

På seminariet reder vi ut begreppen kring förslaget och ger dig en första analys av vad det kan komma att innebära. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln