Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skattespaning i årets Almedalen

Skattespaning i årets AlmedalenBehovet av en ny skattereform fick ett genombrott i årets Almedalen. Alla partier vill nu se en reformering av det svenska skattesystemet. Det var 30 år sen sist. Under den tiden har så många ändringar skett att helheten gått förlorad, de bärande principerna har försvunnit. Den starkaste kritiken mot dagens regler är den höga skatten på arbete som träffar både höginkomsttagare som medelinkomsttagare. Samtidigt har skatten på olika kapitalinkomster och kapitaltillgångar sänkts. Spännvidden mellan skatt på tjänst och kapital anses allmänt vara för stor vilket anses leda till skatteplanering. Även miljö- och konsumtionsskatter kan behöva höjas. Så gick tongångarna under veckan.

Frågan är om det finns förutsättningar för en överenskommelse mellan blocken? Det känns mer tveksamt. Alla partier vill se en sådan. Niklas Wykman, Moderaterna, tog dock bladet från munnen och menade att en sådan inte var realistisk. ”Får vi makten kommer vi att genomföra en skatteomläggning som vi tror är bra för Sverige. Historien har sedan visat att det som är bra för Sverige inte ändras vid ett senare regeringsskifte”, var hans något självsäkra politiska kommentar vid det seminarium som LO höll kring frågan.

En tredje uppfattning är den som Svenskt Näringsliv intar. En stor reform tar lång tid och är svår att införa, bättre då med delreformer inom de områden som är i störst behov av renovering och internationell anpassning.

Vad har då företag och ägare att se fram emot om man ska tolka veckans diskussioner och besked?

Oavsett majoritet så kan anställda med låga och medelstora löner förvänta sig lägre skatt i form av höjda grundavdrag. Det gör att arbete lönar sig bättre för dem. Detsamma gäller pensionärer som vill arbeta på sin ålders höst.

Ett positivt besked från allianspartierna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på PwC:s skatteseminarium var att den hårdare beskattningen av företagsöverlåtelser inom familjen jämfört med externa försäljningar kommer att slopas genom ett snabbspår i riksdagen. På några års sikt kan bolagsskattesatsen komma att sänkas ytterligare. Vinner de rödgröna valet så talar mycket för att man återkommer med det förslag till skärpta 3:12-regler som man fick backa på liksom med en skatt på finansiella tjänster. Sverigedemokraterna kommer att pressa på för lägre arbetsgivaravgifter främst för de minsta företagen och vill ha in 3:12-reglerna i en ny skattereform.

I övrigt från veckan:

  • Svenskt Näringsliv pekade på behovet av sänkt skatt på kapitalinkomster.
  • LO på behovet av höjda sådana skatter.
  • Företagarna och Stiftelsen Entreprenörskapsforum presenterade en outline till en skatteomläggning för att främja entreprenörskap och innovation.
  • LRF presenterade motsvarande med inriktning på jord- och skogsbruksföretag.
  • SNS (Stiftelsen Näringsliv och Samhälle), gick på djupet i vad en ny skattereform bör innehålla för inslag.
  • Entreprenörskapsutredaren professor Pontus Braunerhjelm pekade på sambandet mellan skattetryck och entreprenörskap.
  • Företagsskatteutredaren docent Åsa Hansson menade att dagens företagsbeskattning gynnar större bolag.
  • Entreprenören Rune Andersson pekade åter på den högre beskattningen av avkastning på eget kapital i förhållande till lånat kapital. Denna kvarstår även efter den nyligen beslutade reformeringen av företagsbeskattningen.

Kommentar

Sammantaget har veckan varit full av diskussioner kring skatt för företag och ägare. Mer än vad som kanske kunde förväntas inför ett val. Antalet personer som driver näringsverksamhet i någon form i Sverige är omkring 700 000 till 800 000 om de som äger mindre skogsskiften och jordbruk räknas med, vilket kanske borde motivera gruppen företagare ett större utrymme i debatten inför valet. Just i frågan om en ny skattereform är det dock tydligt att det finns ett tryck från näringslivet och dess organisationer på politiken, återstår att se vad som konkret kommer hända i den delen efter valet.

Värt att notera avslutningsvis är att Socialdemokraternas stora ekonomisk-politiska seminarium, med finansminister Magdalena Andersson, ägnades åt temat ojämlikhet och brottslighet. Om än en viktig fråga i sig, så var detta kanske ett tidens tecken i sig i årets valrörelse? Den ekonomiska tillväxten och näringslivets utveckling tas nästan för given just nu.

Just det senare pekade ett antal ledande ekonomer på vid seminarier under veckans första dag. Lågräntepolitik dopar Sverige i stället för att statsfinansiella åtgärder vidtas. Kanske var de omfattande diskussionerna om en skattereform ett svar på detta?

Man kan uppfatta att det växer fram ett visst tryck på sittande regering att tydligare formulera vad man vill inom skatteområdet under nästa mandatperiod vid en valseger. I annat fall lämnar man fältet fritt för oppositionen, där Liberalerna för tillfället tycks ha tagit på sig ledartröjan i skattefrågorna.

Vi kommer att fortsätta bevaka företagsskattefrågor både inför och efter valet här på Tax matters.

Trevlig sommar!

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson
Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Kristianstad. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika Lundh Eriksson and Anders Månsson works at PwC’s office in Gothenburg and Kristianstad. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.