Bristande tullhantering påverkar företagens ekonomi

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.pngDet är oroligt i världen och vi kan förvänta oss ett allt mer protektionistiskt handelsklimat. Putin flyttar gränser, Trump hotar med handelskrig och Brexit står för dörren. Detta ökar pressen på frihandelsavtal som i sin tur ställer höga krav på företagens processer och affärssystem för att kontrollera, kvalitetssäkra och hantera handelskritisk data i flera led. Det är idag en absolut nödvändighet och affärskritisk investering för företag som bedriver internationell handel att ha valid data om vilka produkter som passerar vilka gränser. Utan kvalitativ tulldata och organisatorisk mognad för att hantera denna riskerar svenska företag att bli globalt utkonkurrerande.

Brister i tullhantering kostar svenska företag miljoner varje år

Det är vanligt att tullhanteringen sköts via speditörer och ombud, vilket gör det ännu svårare att få en tydlig bild av kostnaderna och riskerna. Som en konsekvens av detta är det nästan omöjligt att identifiera de kostnader som är kopplade till gränsöverskridande handel, även i de fall då det rör sig om omfattande summor. Även om företag väljer att anlita ombud så kan de aldrig delegera det finansiella ansvaret, vilket blivit ett kostsamt uppvaknande för många av de företag som råkat ut för Tullverkets revisoner. Det är ett uttalat internationellt, europeiskt och nationellt lagkrav att upprätthålla en hög kvalitet på sitt företags tullhantering.

Det är svårt att styra upp och mäta kvalitén på utförda tulltjänster om du inte har kunskap om vad du köper, eller ger ombuden bristande deklarationsunderlag. I och med implementeringen av den nya tullkodexen för unionen innebär bristande hantering att tillstånden kan dras in retroaktivt och allt som företaget sparat i tullavgifter återkrävs av tullverket ofta tillsammans med en häftig sanktionsavgift.

Tre tydliga riskområden

Av tradition har man ofta sett tullhantering som ett relativt simpelt och operativt arbete. Idag behöver många, om inte alla, handelsintensiva svenska företag allokera ytterligare resurser med rätt kompetens och utbildning när det kommer till tullfrågor. Det finns tre områden där risken för felaktigheter är som störst och där graden av kompetens är som mest angeläget:

  1. Beräkning och fastställande av tullvärde. Det är ett komplicerat och svårtolkat regelverk som styr vilka kostnader som ska ingå eller utgå.
  2. Klassificering av varor. Klassificering innebär att du bestämmer rätt varukod för din vara. Varukoden är en sifferkod som styr vilka tullar och eventuella andra skatter du ska betala. Följande resonemang är inte ovanligt: ”Ibland betalar vi för mycket och ibland för lite. Men det jämnar ut sig i längden.” Men då missar man att bristande noggrannhet i klassificeringen leder till felaktig ursprungs-, sanktions- och restriktionshantering (exportkontroll).
  3. Ursprungshantering. Många exportföretag har produkter som är sammansatta av insatsvaror från ett antal olika länder. Det är inte ovanligt att en och samma artikel kan importeras från flera olika leverantörer och länder. Saknar företaget system som kan särskilja detta uppstår ofta stora problem. Till exempel ökar risken att missa kostsamma antidumpingtullar eller att era kunder blir uppdebiterade på grund av felaktigt utfärdade ursprungscertifikat.

Att göra rätt är mödan värt

Kvalitetssäkrade processer, ökad kompetens och egenkontroll ger inte bara lägre riskrankning hos tullmyndigheterna, utan öppnar upp för besparingar. Dels sparar du företagets pengar genom att hamna i bättre förhandlingsläge vid upphandling av tulltjänster och dels blir det lättare att identifiera, ansöka om, och behålla tillstånd som ger lättnader både i tullkostnader och i hantering.

För att underlätta internationell handel och globala investeringar tillhandahåller vi på PwC ett internationellt nätverk av experter med hög kompetens och servicenivå inom både tull och exportkontrollregelverk. Vill du ha den bästa tullstrategin för ditt företag? Kontakta oss på PwC så berättar vi hur.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln