Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget innebär även en administrativ förenkling för vissa elproducenter.

Solel som produceras i små anläggningar (mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt) och förbrukas där elen produceras är antingen undantagen från energiskatt, eller beskattas med 0,5 öre per kilowattimme, beroende på hur stor elproduktionskapacitet som elproducenten totalt förfogar över. Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande 255 kilowatt installerad toppeffekt eller mer beskattas producerad el med 0,5 öre per kilowatt. Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt är den producerade elen undantagen från skatt.

Den solel som enligt regeringens förslag ska undantas från energiskatt är den el som enligt nuvarande regler beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. Förslaget omfattar även el från andra förnybara källor som produceras i små anläggningar.

Regeringen avser att genom en statsstödsanmälan till EU-kommissionen ansöka om kommissionens godkännande av undantag från beskattning.

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019 under förutsättning att EU-kommissionen godkänner undantaget.

Kommentar

Förslaget innebär även en administrativ förenkling för de elproducenter som bara producerar förnybar el i små anläggningar som beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. En konsekvens av förslaget är att de inte behöver redovisa någon energiskatt alls, eftersom den el som produceras inte blir skattepliktig och elproducenterna därför inte heller skattskyldiga. Företag som vill vara skattskyldiga till energiskatt och producera skattepliktig el bör se över sin sammanlagda elproduktionskapacitet.

För solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt som är 255 kilowatt eller mer innebär regeringens förslag ingen förändring avseende beskattningen av den el som produceras. För 2018 är skattesatsen 33,1 öre per kilowattimme.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln