Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget innebär även en administrativ förenkling för vissa elproducenter.

Solel som produceras i små anläggningar (mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt) och förbrukas där elen produceras är antingen undantagen från energiskatt, eller beskattas med 0,5 öre per kilowattimme, beroende på hur stor elproduktionskapacitet som elproducenten totalt förfogar över. Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande 255 kilowatt installerad toppeffekt eller mer beskattas producerad el med 0,5 öre per kilowatt. Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt är den producerade elen undantagen från skatt.

Den solel som enligt regeringens förslag ska undantas från energiskatt är den el som enligt nuvarande regler beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. Förslaget omfattar även el från andra förnybara källor som produceras i små anläggningar.

Regeringen avser att genom en statsstödsanmälan till EU-kommissionen ansöka om kommissionens godkännande av undantag från beskattning.

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019 under förutsättning att EU-kommissionen godkänner undantaget.

Kommentar

Förslaget innebär även en administrativ förenkling för de elproducenter som bara producerar förnybar el i små anläggningar som beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. En konsekvens av förslaget är att de inte behöver redovisa någon energiskatt alls, eftersom den el som produceras inte blir skattepliktig och elproducenterna därför inte heller skattskyldiga. Företag som vill vara skattskyldiga till energiskatt och producera skattepliktig el bör se över sin sammanlagda elproduktionskapacitet.

För solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt som är 255 kilowatt eller mer innebär regeringens förslag ingen förändring avseende beskattningen av den el som produceras. För 2018 är skattesatsen 33,1 öre per kilowattimme.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln