Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Vikten av att vara ”Brexit-redo”

Av Victoria Robinson, 9 oktober 2017

Vikten av att vara ”Brexit-redo”Den fjärde omgången av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien avslutades den 28 september 2017. Storbritannien har under de senaste två månaderna släppt ett flertal policydokument rörande frågor såsom framtida tullhantering, kontinuitet gällande tillgängligheten av varor, dataskydd, tvistlösning och senast, ett dokument rörande utrikes- och säkerhetspolitik, brottsbekämpning och strafflagstiftning.

Mångfalden i denna förteckning belyser omfattningen av de frågor som ska förhandlas. Samtidigt som förhandlingarna fortsätter, närmar sig tidpunkten för Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars 2019.

Den brittiska premiärministern Theresa May har också vädjat till EU om att Storbritannien efter utträdet ska medges en tvåårig övergångsperiod under vilken man ska få tillgång till EU:s inre marknad. Det finns dock ingen garanti för att detta kommer att godkännas av medlemsländerna.

Förberedelsestadiet

Inställningen bland företag i EU skiljer sig åt vad gäller förberedelserna inför Brexit. Många är redan engagerade i att förbereda Brexit-strategier, vissa tror att det är för tidigt att förbereda sig eftersom att förhandlingar fortfarande pågår och en del är omedvetna om de potentiella konsekvenser som Brexit leder till.

Liksom med många saker i livet, är förberedelse a och o. Konsekvensanalyser för viktiga affärsområden såsom kommersiella avtal, leveranskedjor, internationell personal, immateriella rättigheter och tull- och momshantering kan göras redan nu.

Även om det kan tyckas vara tidigt för vissa företag att i detta skede fatta strategiska beslut, som kan vara kostsamma att genomföra, kommer det att vara ovärderligt att redan ha identifierat potentiella riskområden och tagit fram handlingsplaner när förhandlingarna närmar sig sitt slut och ny lagstiftning ska implementeras.

Seminarium i Stockholm och Örebro den 24 och 25 oktober

För att hjälpa företag med att förbereda sig inför Brexit arrangerar PwC två seminarier, ett i Stockholm den 24 oktober och ett i Örebro den 25 oktober. Seminarierna kommer att hållas tillsammans med två kollegor från PwC i Storbritannien – Claire Cowen och Aidan Coleman. Om du är intresserad av att delta, vänligen registrera dig via länken nedan. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Victoria Robinson

Victoria Robinson
Victoria Robinson kommer från Storbritannien och har arbetat med UK taxes i tio år. Victoria arbetar nu på PwC:s kontor i Örebro med internationell beskattning.
010-212 49 36
Victoria Robinson comes from UK and has worked with UK taxes for ten years. Victoria is now working at PwC's office in Örebro with international taxation.
+46 10-212 49 36

victoria.robinson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.