TCO driver på om ny skattereform

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundyTCO presenterade den 15 mars ett nytt och mer genomarbetat förslag till ny skattereform. Utgångspunkten är sänkt skatt på arbete som ska betalas med höjd skatt på konsumtion, miljö och fastigheter. Nivån på det samlade skatteuttaget har TCO ingen uppfattning kring. Dagens skatteregler för ägare till fåmansföretag tycker man däremot till vissa delar är ”orimligt förmånliga”.

Huvudpunkterna i förslaget är följande:

  • Höj brytpunkten för statlig inkomstskatt och sänk skattesatsen så att principen ”hälften kvar” uppnås.
  • Inför kompetenssparande och förbättra reglerna för personaloptioner.
  • Höj taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.
  • Ta bort 12 procentsnivån på momsen på livsmedel och öka i stället bostads- och barnbidrag eller bostadstillägg.
  • Öka skatteuttaget på miljö, trafik och energi. Preciseras inte närmare.
  • Gemensam bolagsskattesats inom EU. Någon sänkning är inte prioriterad.
  • Förbättra balansen mellan beskattning av eget och lånat kapital liksom mellan inhemskt och utländskt ägarkapital.
  • Skatt på entreprenörskap och företagande. Skapa goda villkor för ”risktagande liksom för växande kunskapsintensiva företag och utvecklingskraft."

När det gäller 3:12-reglerna lite mer specifikt så skriver TCO uttryckligen i rapporten.

”I dag råder oproportionerligt låg beskattning för vissa typer av delägare i fåmansbolag jämfört med vad motsvarande anställda får betala.” Som exempel nämns enmanskonsulten och mindre delägare i större konsultföretag. Sammanfattningsvis anser TCO att ”Dagens regler är orimligt förmånliga för vissa grupper, det är oerhört krångligt och samtidigt missgynnar det växande företag, dynamik och utveckling. Detta måste ändras.”

Intressant är att rapporten uttryckligen nämner ”delningsekonomin” Inställningen i den delen är att ”Ny affärslogik måste mötas med ny beskattningslogik, inte skattefrihet. En kommersiell transport utan skatt är en svarttaxi även om den bokas i en app.”

Kommenterade gjorde bland andra Johan Fall, ekonom på Svenskt Näringsliv. Han såg hellre fler delreformer än en stor reform som kan leda till tempoförluster i angelägna frågor, till exempel skatter som stärker svensk konkurrenskraft. Bland dessa nämndes sänkt bolagsskatt, sänkt kapitalskatt och sänkt marginalskatt på arbete. Johan nämnde även att en utredning kan bli en ”nostalgitripp som även ger syre åt försämringar och skatter som vi lämnat bakom oss. Notan för detta riskerar att hamna hos näringslivet.” Ändra därför de mest skadliga skatterna först, var hans uppmaning.

Författare till rapporten är TCO:s skattepolitiska grupp. I den ingår representanter för fackförbunden Vision, ST, Lärarförbundet, Unionen, Journalistförbundet och TCO genom Karin Pilsäter som presenterade rapporten.

Kommentar

Det kan nämnas att TCO numera genom Karin Pilsäter är representerade i 3:12-utredningen.

Under presentationen satt jag bredvid Åsa Hansson, docent i Lund som även suttit med i Företagsskattekommittén. Hennes kommentar var att det var lite 1990 över detta och att det verkar saknas nya tankar inför en ny skatteutredning. Det är lätt att hålla med.

Av de politiska partierna har Liberalerna och Miljöpartiet öppet sagt att de vill se en ny skatteutredning. Även finansministern har uttalat sig klart positivt till en ny utredning.

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar