Spaniens skatteuttag på arv och gåva strider mot den fria rörligheten

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeDom från EU-domstolen öppnar möjlighet för svenskar att begära återbetalning från spanska staten av för mycket erlagd skatt.

Bakgrund

EU-kommissionen väckte år 2012 talan mot Spanien i EU-domstolen. Orsaken var att Spaniens arvs- och gåvoskatteregler skiljt sig åt i de fall där mottagare haft hemvist i Spanien och fall då mottagare inte haft hemvist där.

I Spanien är skatt på arv och gåva en statlig skatt. Tillämpningen och uppbäringen av skatten har dock överlåtits till autonoma regioner. Dessa regioner har medgivit skattemässigt avdrag för individer bosatta inom regionen eller för till exempel fastigheter lokaliserade i regionen. I korthet har innebörden av den spanska lagstiftningen blivit att skatten varit lägre då en gåvomottagare eller arvinge haft sin hemvist i Spanien och högre då en EU/EES-medborgare har haft hemvist i annat land än Spanien.

EU-domstolen konstaterar nu att Spaniens arvs- och gåvoskatt strider mot EU:s frihet av fri rörlighet av kapital inom unionen.

I vilka fall kan svenska medborgare begära återbetalning av tidigare erlagd spansk arvs- och gåvoskatt?

Situationer där den spanska arvs- och gåvoskatten skulle kunna bryta mot EU-regler är till exempel i följande fall.

  • Då den avlidne eller givaren haft hemvist i Spanien och då arvingen eller gåvomottagaren bott i ett annat EU-land eller land inom EES-området.
  • Då arvingen haft hemvist i Spanien och den avlidne haft hemvist i ett annat EU-/EES-land.
  • Då den avlidne och arvingen (eller givare och gåvomottagare) haft hemvist i ett annat EU-/EES-land än Spanien och egendom i Spanien (till exempel fastighet) gett upphov till spansk arvs- och gåvoskatt.

Kommentar

Utgången i målet är intressant för svenska medborgare (personer vilka inte haft hemvist i Spanien) som under tidigare år erlagt spansk arvs- eller gåvoskatt. I vissa fall kan det finnas möjlighet att begära återbetalning från den spanska staten för den ”merskatt” som erlagts. En analys måste naturligvis göras utifrån de specifika förutsättningarna i varje enskilt fall i syfte att klarlägga att det spanska skatteuttaget faktiskt strider mot EU:s fria rörlighet för kapital.

Då det finns gränser för hur långt tillbaka i tiden som en skattskyldig kan begära återbetalning av i Spanien erlagd skatt finns det anledning att skyndsamt göra en första bedömning i frågan. PwC har ett internationellt nätverk av skatteexperter, vilka snabbt kan assistera i en eventuell begäran om återbetalning från den spanska staten.

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln