Skatterättsnämndens förhandsbesked om underprisöverlåtelser har överklagats

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-School-solid_0005_orangeSkatterättsnämndens förhandsbesked, som vi redogjorde för i Tax matters den 11 februari, har överklagats av sökandebolagen till Högsta förvaltningsdomstolen. En inte alltför djärv gissning är att sökandebolagen vill att förhandsbeskedet ska ändras och att transaktionerna ska anses uppfylla kriterierna för underprisöverlåtelser.

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln