Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattekampen hårdnar inför höstbudgetenSvenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja brytpunkten från 52 000 till 80 000 kronor i månaden. Detta samtidigt som de tidigare allianspartierna inte lämnat något gemensamt besked om hur de kommer att bemöta regeringens förslag till justeringar av olika skatter.

Motiveringen till Svenskt Näringslivs förslag är, kort, ökad internationell konkurrens om arbetskraften. Allt fler yngre studerar nu utomlands och är därmed mer benägna att bosätta sig i andra länder. Likaså är fler högutbildade benägna att arbeta mer och samtidigt köpa fler tjänster. Detta är nytt jämfört med bilden drygt 10 år tillbaka. I förslaget finns även en diskussion om rättvisa kring skatter.

Förslaget ska också ses i ljuset av att regeringen sagt att man i höstbudgeten kommer att lägga förslag om att inte räkna upp brytpunkten för statlig skatt i den bana som är tänkt. Detta medför att fler personer får betala högre skatt på en extra arbetsinsats.

När det gäller övriga skatter så har regeringen nyligen aviserat att man avser att lägga fram ett förslag om skärpt beskattning av ägare till fåmansföretag, 3:12-reglerna, i höstbudgeten. Samtidigt har man flera gånger sagt att dörren är öppen för dialog och diskussion. Även med flygskatten och den nya bankskatten, resolutionsavgiften, har man sagt att man går vidare. Både vad avser 3:12 och bankskatten har regeringen delvis lyssnat på synpunkter från de som berörs. Förslaget om höjd skatt vid försäljningar av fastigheter genom bolag har dock satts på ”hold” liksom förslaget om kilometerskatt som slår hårt mot företag i vissa regioner i Sverige.

Kommentar

Jag har tidigare, ur ett entreprenörsperspektiv, pekat på behovet av sänkt skatt på arbete till just 42 procent. Dock ingen vetenskap kring just den exakta nivån.

När det gäller förslaget om höjd skatt för entreprenörer så bör den frågan kunna bli föremål för fortsatta överväganden innan höstbudgeten läggs. Givetvis så borde ett gemensamt besked ha lämnats innan utdelningar beslutas på vårens bolagsstämmor.

Det kan även i år bli en spännande skattesommar! Almedalen är första anhalt. PwC är på plats hela veckan och på onsdag förmiddag diskuterar vi aktuella skattefrågor. Till sist, stimulerande att diskussionen om rättvisa inom beskattningen tas upp!

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln