Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

PwC-skatteradgivning-board-governance.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018Onsdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat några av de skatteförslag som hittills offentliggjorts och som kan komma att bli aktuella i årets höstbudget.

Några av förslagen som offentliggjorts är i korthet följande:

  • Införande av kvalificerade personaloptioner som möjliggör för unga innovativa företag att under vissa förutsättningar erbjuda anställda nyckelpersoner delägarskap i bolaget.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer sin första medarbetare.
  • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkringar.
  • Införande av en flygskatt, på 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd.
  • Fackföreningsmedlemmar får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.
  • Ett bonus-malus-system för bilar. Regeringen föreslår att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kronor, samt att nya fordon med höga utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren.
  • Avskaffad reklamskatt i dagspress.
  • Förslag om höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) från 20 procent till 25 procent.

Övriga förslag

Utöver ovan annonserade förslag finns ett antal områden där regeringen inte har lämnat något besked. Det gäller bland annat beskattning av den finansiella sektorn där regeringen tidigare drog tillbaka det starkt kritiserade förslaget om skatt på finansiell verksamhet i februari. Detsamma gäller beskattning av ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, samt ändrade skiktgränser som regeringen i augusti aviserade att man inte skulle lägga fram i budgeten.

Vidare har utredningar lämnat förslag avseende beskattning av paketerade fastigheter samt begränsningar av ränteavdragsregler där remisstiden har gått ut eller kommer att gå ut i dagarna. Förslag på dessa områden finns sannolikt inte med i höstbudgeten men kan väntas under kommande året.

Vi återkommer med uppföljande artiklar om de nya skatteförslagen när höstbudgeten presenterats onsdagen den 20 september.

Har du frågor om skatt?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Lämna en kommentar