Skatt – en del av företags CSR-arbete?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceSkatt är ännu inte fullt ut en CSR-fråga som beaktas på samma sätt som till exempel hållbarhet. Detta vara panelen enig om på seminariet om skatteflykt som Forum Syd och CSR Sweden bjöd in till i Almedalen under tisdagen.

Forum Syd och CSR Sweden höll på tisdag förmiddag ett seminarium med temat ”Hur kan skatteflykt motarbetas? Deltagare var bland annat Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar Nordea, Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S), Anna Ryott, vd Swedfund, Per Åsling, ordförande i skatteutskottet (C) och Emelie Aho, policyrådgivare Forum Syd. Moderator var Parul Sharma.

Arbetet som OECD bedriver med BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) diskuterades med krav på land för land rapportering av skatter och avgifter. Bland annat diskuterades vikten av transparens i rapportering och vikten av ett ägarregister. Sasja Belik berättade att Nordeas strategi vid investeringar är att välja bort företag som har en offensiv, utmanande skattestrategi. Per Åsling resonerade kring att det finns en stor tröghet att skapa nya internationella regler och att den svenska skattekartan (systemet) delvis är föråldrat och inte helt anpassad för dagens moderna internationaliserade och digitala ekonomi.

Anna Ryott berättade om Swedfunds hållbarhetsarbete med krav på land för land rapportering avseende deras investeringar samt även att de ställer samma krav på hållbarhet vad gäller hantering skatter och avgifter som inom övriga CSR-områden som till exempel miljö.

Enligt paneldeltagarna är skatt ännu inte fullt ut en CSR-fråga som beaktas på samma sätt som till exempel hållbarhet vad gäller miljö och arbetsgivaransvar. En undersökning presenterades av vilken det framkommit att 7 av 10 företag anser att hantering av skatter och avgifter är viktiga hållbarhetsfrågor.

Diskussionen kring frågor om skatteflykt fortsätter på onsdagen i seminariet "Vad är nästa steg mot skatteflykt?" som hålls av Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln