Se upp med förlorade löneunderlag vid indirekt ägande

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-1-solid_0004_redVid årsskiftet införs, inom de så kallade 3:12-reglerna, en särskild skattemässig definition av vad som avses med moderföretag och dotterföretag. Definitionen ställs på sin spets vid beräkning av ägarens lågbeskattade utdelningsutrymme baserat på utbetalda löner (löneunderlaget). Förändringen är en del av det nya 3:12-regelverk som träder ikraft den 1 januari 2014.

Enligt den nya defintionen är ett dotterföretag ett företag, i vilket moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För att ett handelbolag ska anses utgöra dotterföretag måste samtliga andelar direkt eller indirekt ägas av moderföretaget.

En direkt, och möjligen uppenbar, konsekvens av införandet av den nya skattemässiga definitionen av dotterföretag är att ägare till företag med endast röstmajoritet i ett annat företag, men mindre än 50 procent av kapitalet, inte längre kommer att kunna tillgodoräkna sig löneunderlag från detta företag.

En annan konsekvens är att lönebaserat utrymme får beräknas för bolag som inte är dotterbolag enligt aktiebolagslagen men där ägandet överstiger 50 procent av kapitalet.

Enligt den nya definitionen av dotterföretag ska kravet på ägande över 50 procent även tillämpas vid indirekt ägande av ett företag. Moderföretagets andel av kapitalet i ett indirekt ägt företaget måste alltså överstiga 50 procent för att detta ska anses som ett dotterföretag vid beräkning av löneunderlag. Enligt tidigare koncernbegrepp har prövningen av om ett företag utgör dotterföretag gjorts i varje enskilt led i en koncern.

Om ett moderbolag (MB) kontrollerar 51 procent av kapitalet i ett dotterbolag (DB) som i sin tur kontrollerar 90 procent av kapitalet i ett dotterdotterföretag (DDB) är MB:s andel av kapitalet i DDB endast 45,9 procent (51 procent x 90 procent). Löner som utbetalas i DDB får därför inte beaktas vid beräkning av ägarens lågbeskattade utdelningsutrymme, något som var möjligt enligt tidigare definition av dotterföretag.

Den nya definitionen av dotterföretag kan således innebära att löneunderlag som tidigare fick beaktas helt går förlorade. För att inte tappa möjligheten att tillgodoräkna sig löneunderlag i dessa fall bör en omstrukturering av ägandet övervägas.

Skriven av: Maria Hyckenberg, tidigare anställd på PwC.

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln