Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeEn genomgång av hanteringen av investeringar kan reducera skattekostnaden vid förvärv eller byggprojekt. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.

Skattemässigt finns gynnsamma regler vad gäller avdrag för investeringar i näringsfastigheter. Ofta finns en möjlighet att identifiera byggnadsinventarier som felaktigt klassificerats som tillhörande byggnaden. Genom en omklassificering uppnås en snabbare avskrivningstakt. Det finns även skattemässigt en möjlighet att yrka direktavdrag inom ramen för det så kallade utvidgade reparationsbegreppet för investeringar som redovisningsmässigt aktiveras på byggnad.

Byggnadsinventarier

Byggnadsinventarier är delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Byggnadsinventarier skrivs av tillsammans med övriga maskiner och inventarier och har en snabbare avskrivningstakt än byggnad (upp till 30 procent istället för två till fem procent som för byggnad). Det finns en stor mängd rättsfall på området som kan ge stöd åt allokeringen.

Utvidgade reparationsbegreppet

Utvidgade reparationsbegreppet kan utnyttjas för ändringsarbeten som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. En förutsättning för avdragsrätt är att åtgärderna inte får medföra en väsentlig förändring av byggnaden. Normalt sett ryms hyresgästanpassningar inom begreppet, men då det finns en stor mängd rättsfall som avgör rätten till avdrag måste en bedömning göras i varje enskilt fall.

När kan en klassificering göras?

En klassificering eller omklassificering kan göras i samband med förvärv av en fastighet eller ett fastighetsbolag och vid investeringar i befintliga fastighetsinnehav eller i hyrda fastigheter. För att underlätta klassificeringen och framförallt för att få fram de kostnader som lagts ner på investeringen bör en dialog föras med entreprenören om vilket underlag som behövs för en framtida klassificering.

Vem tjänar på att göra en klassificering?

Fastighetsägare kan, förutom vid ny-, till- eller ombyggnader, även vid nyförvärv av fastigheter och fastighetbolag göra en omklassificering av tidigare gjorda investeringar. En omklassificering kan också göras för ett befintligt fastighetsinnehav.

Även hyresgäster kan tjäna på att göra en genomgång av investeringar som görs på hyrd fastighet om det är hyresgästen själv som står för kostnaderna.

Kontakta din rådgivare hos PwC för mer information.

/Katarina Menzel och Marcus Lindqvist, Real Estate Tax

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln