PwC vann mål i kammarrätten om värdering av bolagets aktier

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundySkatteverket har ifrågasatt värderingen av aktierna i bolaget. PwC har hävdat att aktien ska värderas med utgångspunkt från de restriktioner med mera som omgärdar ett aktieägande medan Skatteverket ansett att aktien ska värderas enligt en teoretisk multipelvärdering som bortser från de speciella egenskaper som karaktäriserar PwC-aktien.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i en dom den 3 december 2013 att Skatteverkets sätt att göra en värdering inte kan tillämpas. Skatteverket överklagade domen och Kammarrätten i Stockholm har idag meddelat en dom där kammarrätten delar såväl PwC:s som förvaltningsrättens uppfattning. Kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande och medger PwC ersättning för merparten av sina externa kostnader.

Målet är av stor principiell betydelse eftersom det berör ett stort antal partnerägdaföretag i olika branscher.

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133172
magnus.johnsson@se.pwc.com
Magnus Johnsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 72
magnus.johnsson@se.pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln