Planera i tid och var förberedd inför ditt ägarskifte

‹ Tillbaka till artiklarna

Tax_matters_ÄgarskiftenFrågorna blir snabbt många när ett ägar- eller generationsskifte närmar sig: Vilka skatteeffekter kan uppstå? Vilka civilrättsliga frågor måste beaktas? Hur påverkas din privatekonomi? Vilka verksamhetsmässiga frågor måste lösas? Hur ser en optimal process ut för det ska bli så bra som möjligt nu och i framtiden?

De fem kommande åren planerar var fjärde småföretagare i Sverige ett generations- eller ägarskifte. För att ett ägarskifte ska bli så optimalt som möjligt behöver hänsyn tas till företaget, ägarna och inte minst familjen och kommande generationer. Planeringen av ett ägarskifte – oavsett om det handlar om ett generationsskifte inom familjen eller en extern försäljning – är en komplex beslutsprocess, som innefattar många olika delar.

Många gånger är planeringen en mental mognadsprocess där känslor och personliga synpunkter måste beaktas. Hur hanterar man exempelvis ett generationsskifte av ett företag där ett barn är aktivt och ett barn är passivt och företaget är så mycket värt att det pga rättviseaspekter inte enbart kan ges bort/ärvas av det barn som är aktiv i verksamheten alternativt då man vill låta ett barn driva vidare företaget och kompensera övriga barn på annat sätt? Hur löser man en situation som inte är optimal skattemässigt alternativt då det inte finns tillräckligt med kapital för att genomföra ägarskiftet? Hur gör man om det inte finns någon naturlig efterträdare inom familjen eller inom företaget som kan ta över?

Vi på PwC har många års erfarenhet av ägarskiften såväl inom familjen som till extern köpare. Låt oss guida dig på rätt väg.

 

Köp boken "Ägarskiften - civil- och skatterättsliga aspekter att beakta". Vi bjuder på första kapitlet.

Provläs första kapitlet utan kostnad

Angelica Ewö

Angelica Ewö

Angelica Ewö är jurist och ansvarig partner för PwC Legal. Angelica arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning inom avtalsrätt.
Angelica Ewö is a lawyer and responsible partner for PwC Legal. Angelica works with owner-managed companies and has many years of experience of civil law advice, mainly in the fields of contract law.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln