Överlåtelse av fastighet till aktiebolag ansågs som gåva

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeÖverlåtelse av fastighet till aktiebolag mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet har vid inkomstbeskattningen behandlats som gåva. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i princip helt skatterättsnämndens förhandsbesked.

Fråga i målen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) var om en överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag som ägs av givaren och närstående vid inkomstbeskattningen ska behandlas som en skattefri gåva eller en skattepliktig försäljning. Enligt fast praxis anses en överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag som till viss del ägs av närstående såsom en gåva, bland annat under förutsättning att vederlaget understiger taxeringsvärdet.

Högsta domstolens (HD) avgörande i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II) uttalade att det i stämpelskattehänseende i princip inte är möjligt att överlåta en fastighet till ett aktiebolag utan stämpelskatt. Detta trots att aktiebolaget till viss del ägdes av närstående. Vidare uttalades i och för sig att gåvobegreppet inte nödvändigtvis är det samma för olika slag av skatter.

HD:s avgörande skapade viss osäkerhet om domen skulle kunna komma att påverka HFD vid en bedömning av det inkomstskatterättsliga gåvobegreppet.

HFD har nu i ett antal förhandsbesked slagit fast att tidigare fast praxis gäller, se bl a RÅ 1993 ref 43 I och II samt RÅ 2001ref 2. En överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag där närstående äger minst 40 procent av aktierna är att anse som en gåva inkomstskattemässigt bland annat under förutsättning av vederlaget understiger taxeringsvärdet. Vidare slår HFD fast att av aktiebolaget övertagen latent skatt inte ska anses öka vederlaget vid överlåtelsen.

Kommentar

I och med HFD:s avgörande har rättsläget klarnat avseende skatteeffekterna av ovan nämnda fastighetsöverlåtelser, så kallade ”Kattrumpor”.

Peter Hellqvist och Oscar Warglo

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln