<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag ansågs som gåva

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeÖverlåtelse av fastighet till aktiebolag mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet har vid inkomstbeskattningen behandlats som gåva. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i princip helt skatterättsnämndens förhandsbesked.

Fråga i målen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) var om en överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag som ägs av givaren och närstående vid inkomstbeskattningen ska behandlas som en skattefri gåva eller en skattepliktig försäljning. Enligt fast praxis anses en överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag som till viss del ägs av närstående såsom en gåva, bland annat under förutsättning att vederlaget understiger taxeringsvärdet.

Högsta domstolens (HD) avgörande i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II) uttalade att det i stämpelskattehänseende i princip inte är möjligt att överlåta en fastighet till ett aktiebolag utan stämpelskatt. Detta trots att aktiebolaget till viss del ägdes av närstående. Vidare uttalades i och för sig att gåvobegreppet inte nödvändigtvis är det samma för olika slag av skatter.

HD:s avgörande skapade viss osäkerhet om domen skulle kunna komma att påverka HFD vid en bedömning av det inkomstskatterättsliga gåvobegreppet.

HFD har nu i ett antal förhandsbesked slagit fast att tidigare fast praxis gäller, se bl a RÅ 1993 ref 43 I och II samt RÅ 2001ref 2. En överlåtelse av en fastighet till ett aktiebolag där närstående äger minst 40 procent av aktierna är att anse som en gåva inkomstskattemässigt bland annat under förutsättning av vederlaget understiger taxeringsvärdet. Vidare slår HFD fast att av aktiebolaget övertagen latent skatt inte ska anses öka vederlaget vid överlåtelsen.

Kommentar

I och med HFD:s avgörande har rättsläget klarnat avseende skatteeffekterna av ovan nämnda fastighetsöverlåtelser, så kallade ”Kattrumpor”.

Peter Hellqvist och Oscar Warglo

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln