<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny skattereform föreslås av LO och Saco

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeLO och Saco vill att skatten på gränsbeloppet i fåmansföretagsreglerna, ”entreprenörskatten”, höjs från 20 till 30 procent. Vidare vill organisationerna att arvs- och gåvoskatten återinförs.

I en gemensam debattartikel i DN 21 mars föreslår företrädare för LO och Saco att en parlamentarisk skatteutredning tillsätts snarast. I artikeln står det bland annat att ”En kraftigt ökande inkomstspridning till följd av stigande kapitalinkomster och en mycket skev förmögenhetsfördelning i många andra länder samt ökande informationsutbyte mellan länderna talar för att trycket att sänka kapitalinkomstskatterna i Sverige av globala skattekonkurrensskäl nu är betydligt mindre än tidigare. Istället bör skatten vara 30 procent på alla (egen kursivering) kapitalinkomster. Det innebär att alla de nedsättningar som skett sedan skattereformen 1991 måste tas bort.”

Vidare ur artikeln, ”Ett återinförande av arvs- och gåvoskatten bör också prövas. Sverige är ett av få länder som inte har någon arvsskatt. Det bör utredas om de problem den tidigare arvsskatten ansågs utgöra för generationsskiften i familjeägda företag och för efterlevande make/maka verkligen var så stora att de motiverade ett borttagande av skatten.”

När det gäller bolagsskatten bör ”Sverige inte driva ytterligare sänkningar som bara riskerar att bidra till ett race to the bottom.”

Kommentar

I sitt förslag till en översyn av hela det svenska skattesystemet vill LO och Saco återvända till principerna bakom 1991 års skattereform.

Det bör noteras att principerna för denna formulerades för knappt 30 år sedan. Sverige är än mindre idag än vid den tiden en sluten industriell ekonomi. Tvärtom är vi idag del i en alltmer globaliserad omvärld där värdet av producerade tjänster successivt ökar. Det gäller inte minst för Sveriges främsta entreprenörer som finansierar såväl expansion som tillväxt i verksamheten med såväl eget som lånat kapital.

Även om förutsättningar idag synes saknas för en bred parlamentarisk utredning så kan de uppfattningar som framförs i artikeln indirekt komma att påverka de skattefrågor som nu är föremål för utredning. Tax matters har bloggat om dessa tidigare.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Liberalerna tar sikte mot enklare 3:12-regler

Nu är det dags för Liberalerna i PwC:s intervjuserie om skatt inför valet. Oscar Warglo från PwC leder samtalet, där Gulan Avci från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Miljöpartiet blickar mot Danmark för enklare skattehantering

Nu tar Miljöpartiet över stafettpinnen i vår intervjuserie om skatt inför valet. När partiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt ...

Läs artikeln