Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngEn utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna den ger upphov till.

Vägslitageskattekommittén, lämnade sitt förslag om vägslitageskatt (SOU 2017:11) till regeringen den 28 februari. Förslaget innebär i korthet att lastbilar över 12 ton ska beskattas och att alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38 -1,69 kronor per kilometer, beroende på olika variabler, bland annat axelvikter och förekomst av draganordning för släp. Utredningen föreslog också ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

Strax innan utredningen presenterade sitt förslag meddelade regeringen att man inte tänkte gå vidare med förslaget utan i stället komma med ett eget, dock osäkert när.

I diskussionerna om en vägslitageskatt liksom i direktiven till Vägslitageskattekommittén framhålls bland annat att en vägslitageskatt ska syfta till att den tunga trafiken i högre grad ska betala sina kostnader.

I en utredningsrapport som PwC tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv redovisas de trafikrelaterade intäktsströmmarna och de summerade marginalkostnaderna som den tunga lastbilstrafiken ger upphov till. Rapporten visar att den tunga trafiken bär sina kostnader och mer därtill. Skattebelastningen är cirka 7 miljarder kronor högre än den samhällsekonomiska marginalkostnaden.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger momsavdrag för solcellsanläggning

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att momsavdragsförbudet för stadigvarande bostad inte omfattar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel

Som vi har nämnt i tidigare artiklar på Tax matters har EU beslutat om vissa ändringar i mervärdesskattedirektivet, så kallade “quick ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbinarium: Nya momsregler i den digitala ekonomin

Nu är det snart dags för nästa del i PwC:s globala webbserie gällande moms och den digitala ekonomin. Det äger rum 6 november 2019. I ...

Läs artikeln