Krav på personalliggare i byggbranschen träffar även fastighetsägare

‹ Tillbaka till artiklarna

Från årsskiftet börjar nya regler gälla med krav på att personalliggare ska föras över personer verksamma på byggarbetsplatser. Reglerna införs för att skapa en sundare konkurrens i byggbranschen och medför krav för både byggherrar, det vill säga fastighetsägare, och de som bedriver byggverksamhet. Regelefterlevnad kräver nya, tydliga rutiner, tekniskt system och kunskap om regelverket.

De nya reglerna kommer omfatta alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Undantaget är mindre projekt med totala kostnader understigande fyra prisbasbelopp och privatpersoners byggverksamhet som inte sker i näringsverksamhet.

För byggherren, vanligtvis fastighetsägaren, innebär den nya regleringen en skyldighet att tillhandahålla utrustning som möjliggör att personaliggare kan föras. Enligt uttryckliga krav ska utrustningen möjliggöra att en elektronisk registrering sker över verksamma personer och att Skatteverket ska kunna få tillgång till informationen vid en kontroll. Utöver detta införs också krav på att byggherren ska anmäla byggstart och avslut till Skatteverket med uppgifter om var och när byggverksamheten förväntas pågå. Viss möjlighet finns för byggherren att överlåta sitt ansvar till en näringsidkare som självständigt ansvarar för arbetets utförande. Detta är dock endast möjligt vid en totalentreprenad, det vill säga när samtliga förpliktelser övergår fullt ut till byggbolaget. Vid delad entreprenad kan ansvaret inte överlåtas.

För byggbolaget innebär regleringen en skyldighet att föra personalliggare på samtliga byggarbetsplatser, enligt samma regler som ovan. Informationen i personalliggaren ska också hållas tillgänglig för Skatteverket och byggherren.

Reglernas efterlevnad kommer kontrolleras av Skatteverket och vid fel eller brist i personalliggaren tas kontrollavgift ut.

Kommentar

De nya reglerna innebär ökad kontroll av personer på byggarbetsplatser där inte bara anställda utan även inhyrd personal och praktikanter kommer att omfattas. Kontrollavgifter införs vid bristande regelefterlevnad. För att undvika dessa avgifter krävs ett system som möjliggör att elektronisk personalliggare kan föras. Beroende på arbetets omfattning kommer olika system att krävas – alltifrån appar till större passersystem – där sannolikt fastighetsägaren kommer behöva tillhandahålla systemet.

Workshop med branschexperter

Ta tillfället i akt och uppdatera dig på hur reglerna fungerar, hur andra agerar, vilka system de valt och vilka rutiner som de kommer införa i sin verksamhet. Efter årsskiftet bjuder vi in till workshops på flera orter i landet där du kommer få hjälp med att förstå regelverket, få insikt i den praktiska hanteringen och hur du ska hitta rätt system för din verksamhet.

Läs mer om kommande workshops och anmäl ditt intresse

Skriven av: Marcus Lindqvist, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln