Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Intressanta förslag i Alliansens reformagenda

Val_2018_ikonUtspelen inför valet duggar nu tätt. Den 21 augusti presenterade Alliansen en gemensam reformagenda med 117 konkreta förslag. I årets val går allianspartierna inte fram med någon gemensam valplattform. Däremot har man nu gått ut med ett antal förslag som man vill genomföra om man ges möjlighet. Skatter spelar ingen tung roll i detta. I personskattefrågor driver varje parti sin egen linje.

I den gemensamma agenda som nu presenterats finns dock ett antal intressanta skatteförslag som berör företag och dess ägare. Här är de viktigaste:

  • Inträdesjobb. Det är en förenklad anställningsform för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen ska uppgå till 70 procent av ingångslönen i branschen. Anställningen får innehas i högst tre år. Under denna tid tas inga arbetsgivaravgifter ut.
  • Tredubbla taket för RUT-avdrag till 75 000 kronor samt bredda det till trygghets-, tvätt- samt flytt- och hämttjänster.
  • Mikroföretag. Utred en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för dessa och en sänkning av kravet på aktiekapital till 25 000 kronor.
  • Förbättra reglerna för personaloptioner så att fler företag omfattas och fler medarbetare kan bli anställda.
  • Utveckla det nuvarande bonus-malussystemet till en grön bilbonus.
  • Underlätta generationsväxling genom att ta bort den extra beskattningen jämfört med om företaget säljs till någon utomstående.
  • Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ”en investeringsfond som omvandlas till ett skatteavdrag”.

Frågan om att underlätta en generationsväxling inom 3:12-reglerna berördes vid den hearing om företagsfrågor inför valet som PwC hade med partierna i årets Almedalen. Den enighet som där visades bekräftas alltså nu. Notera att detta även var Socialdemokraternas förslag, vilket dock senare drogs tillbaka.

Kommentar

Det finns många mindre förslag som lätt kommer bort i en valrörelse. Förslagen ovan är exempel på sådana som både var för sig och tillsammans är angelägna för företagare som vill att deras företag ska växa. Det är därför intressant att denna gemensamma reformagenda nu kommer, om än i valets elfte timme.

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson

Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson
Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Kristianstad. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika Lundh Eriksson and Anders Månsson works at PwC’s office in Gothenburg and Kristianstad. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.