Inga större företagsskattefrågor i höstbudgeten

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.png”Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling.” Satsningar på miljö, välfärd, jobb samt immigrationsfrågor får betecknas som huvuddragen i årets höstbudget. Trenden med högre skatt på arbete fortsätter.

Regeringen fortsätter på den inslagna linjen att alla satsningar i nuläget inte behöver finansieras krona för krona. Istället ska det ske genom belåning, besparingar, lägre utgifter än förväntat och höjda skatter på en rad olika områden.

Vad som får betecknas som lite av en nyhet är att samtliga skattebaser – arbete, kapital och konsumtion – väntas bidra till ökningen av skatteintäkter de kommande åren. Återstår att se om det är en trend att skattehöjningarna doseras ut på alla skattebaser framgent.

När det gäller större skattefrågor ligger de flesta av dem i olika utredningar eller jobbas med internt på finansdepartementet. Det gäller skattefrågor som till exempel beskattning av ägare till fåmansföretag och förslaget kring särskilda personaloptioner.

Internationellt arbetar regeringen med att införa olika åtgärder mot aggressiv skatteplanering och en överföring av bolagsskattebasen till länder där de större svenska företagen har sin marknad. Dessa megaskattefrågor kommenteras knappt i budgeten, än mindre läggs några förslag.

Det som presenteras och som har koppling till regeringens tidigare aviserade åtgärdsprogram mot skatteflykt är att arbetsgivare månatligen ska rapportera in varje anställds lön till Skatteverket.

De två största skattefrågorna i budgeten är istället inom miljöbeskattningen och skatten på arbete/tjänst. Inom miljö förskjuts skatten från de som tillhandahåller kärnkraft och vattenkraft mot konsument. En kilometerskatt aviseras på tunga fordon.

Inom tjänst fortsätter den inslagna vägen med att fler ska betala även statlig skatt på arbetsinkomster. Nästa år får, enligt regeringen, ytterligare 39 000 personer betala skatt på drygt 50 procent. Vidare får cirka 13 000 personer betala en skatt på drygt 55 procent. Sammantaget beräknas således förslaget att öka skatteintäkterna med totalt 1,26 miljarder kronor 2017. För år 2018 ska den nya trenden fortsätta och uppgå till 1,48 miljarder kronor.

Gällande beskattning av företagssektorn skriver regeringen att den ekonomiska aktiviteten förväntas öka i Sverige och företagens vinster väntas växa 2017–2020. Från och med 2017 förväntas således företagssektorn bidra med ökade skatteintäkter beaktat förslagen om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån och slopad avdragsrätt för representationsmåltider. Dessa två förslag förväntas tillsammans bidra med ca 2,4 miljarder kronor under 2017.

Här kan ni läsa om de övriga skatteförslagen i budgetpropositionen.

Kommentar

Vi är nu mitt i mandatperioden och höstbudgeten skulle kunna ses som en chans för regeringen att sätta ett ordentligt avtryck innan Sverige går in i ett valår. Efter analys av höstbudgeten får man känslan av att mycket av de satsningar som görs har till syfte att fylla hål som behövs fyllas samt att ingen ska uppfatta politiken som negativ för någon, utan alla ska bidra.

Däremot kan man tycka att det saknas satsningar på breda reformer och entreprenörskap. Höjd skatt på arbete försätter vara en trend men det går också att skönja en dragning mot höjda skatter på alla skattebaser, fortsatt ökad beskattning på den finansiella sektorn samt utökat rapporteringskrav på företag.

Konjunkturen i Sverige hjälper men är regeringen säker på att svenska företag bara tickar och går? På PwC möter vi företag och ägare i deras vardag. Vi ser deras internationella utmaningar och vi ser hur entreprenörer arbetar med att skapa incitament för att utveckla sina företag vidare i Sverige.

Inget nytt presenterades i höstbudgeten gällande beskattning av delägare till fåmansföretag. Det får vi istället vänta med till den 1 november då slutsatserna av utredningen ska presenteras. Eventuellt förslag till regelförändringar på 3:12 området förväntas träda i kraft den 1 januari 2018.

Signaler kring en eventuell skattereform lyste också med sin frånvaro i höstbudgeten. Finansminister Magdalena Andersson uttryckte under sin presskonferens på morgonen att hon vill se en sådan men att hon just nu saknar ett brett stöd bland övriga partier.

Vi fortsätter att rapportera om innehållet i höstbudgeten i kommande blogginlägg.

Hans Peter Larsson och Fredrik Benson

Har du frågor om skatt?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar