Höstens skattefrågor

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Höstens skattefrågorJust nu råder lugnet före stormen. I vart fall på ytan. På Finansdepartementet arbetar regeringen intensivt med sin ekonomiska höstproposition. Inom oppositionen arbetar man med strategi och egna förslag.

I somras gick rykten att Alliansen hotade om misstroendeförklaring om vissa förslag till skattehöjningar blev verklighet, bland annat förslaget till försämrade 3:12-regler, vilket lett till att regeringen återigen kommer att mildra sitt förslag i denna del. Eller i andra delar, det återstår att se. I september smäller det, den 20:e lägger regeringen sin ekonomiska höstproposition som också blir dess ekonomiska plattform inför valåret 2018.

Här är septembers viktigaste skattefrågor för entreprenörer och bolag:

  • Kommer skatten på arbete att höjas genom att fler personer får betala även statlig inkomstskatt på sin lön?
  • Kommer de sociala avgifterna på den först anställde i företag att sänkas och finansieras med en flygskatt? Det ursprungliga förslaget omfattar bara enskilda näringsidkare, men efter stark kritik kan detta komma att utsträckas även till aktiebolag. Ägare som funderar på att anställa sin första person bör följa vad som händer i denna fråga.
  • Kommer regeringen att höja skatten för aktiva ägare till fåmansföretag, 3:12-reglerna, och samtidigt begränsa den utdelning som beskattas som kapital för de mest tillväxtinriktade företagarna? Läs tidigare artikel här.
  • EU-kommissionen har godkänt förslag om förbättrade regler för personaloptioner. Detta begränsade förslag kan bli bra om optionsinnehavarna inte omfattas av 3:12-reglerna. Värt att stämma av för tillväxtinriktade företag.
  • Kommer regeringen att avisera hur man avser att beskatta paketerade fastigheter framöver? Med uttrycket avses fastigheter som överförts till ett aktiebolag och som säljs genom att aktierna överlåts. Något förslag väntas inte, men kanske en indikation om den fortsatta färdriktningen. Ägare som står i begrepp att sälja en fastighet, eller den som funderar på att köpa en fastighet bör följa budgetpropositionen i denna del.
  • En annan fråga är hur regeringen ser på beskattningen av den finansiella sektorn. Hur kommer det slutliga förslaget att se ut? För konsulter kring banker är denna fråga viktig.
  • En större fråga är incitament för anställning av nyanlända. Oppositionen har en rad olika förslag. Hur ser regeringen på denna stora fråga?
  • Vilka förslag kommer att läggas fram för att minska så kallat skatteundandragande och aggressiv skatteplanering?

I september går också remisstiden utför regeringens promemoria ”Nya skatteregler för företagssektorn”. Vill näringslivet se en begränsning av avdragsrätten för räntor i bolag i utbyte mot en sänkt bolagsskatt till 20 procent? De första signalerna från såväl stora som mindre företag är att man är lätt negativ. Kommer näringslivet att säga nej till en sänkning av bolagsskattesatsen? Men bilden är inte svartvit. Den 26 september går remisstiden ut för den som vill lämna synpunkter.

Kommentar

Kan ägare och bolag agera under hösten? En angelägen fråga för ägare till fåmansföretag är om man tror att regeringen stålsätter sig och ett år inför valet driver igenom en höjning av skatten på kapitalbeskattade utdelningar från 20 till 25 procent liksom höjd skatt vid försäljning av företag per den 1 januari 2018? Den som tror det bör överväga utdelning eller försäljning under hösten.

Utifrån detta kan skatter lämpligen tas upp som en punkt på dagordningen på ett styrelsemöte under hösten. Behöver företaget förhålla sig till förslagen på något sätt? Punkterna ovan kan fungera lite som en checklista. Är det tid att agera nu eller senare? Tax matters återkommer med löpande bevakning av alla frågor.

Notera att oppositionen inte lagt fram några gemensamma skatteförslag utan i första hand talat om att eventuellt väcka misstroendeförklaring mot enskilda statsråd. Utgången av höstens budgetprocess är därför mycket osäker. Detta accentueras av att det är val till riksdagen 2018. Överraskningar kring budgeten kan därför inte uteslutas.

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar