Glädje, regelverk och tillväxt – en sammanfattning av entreprenörsdagen

‹ Tillbaka till artiklarna

Tänk långsiktigt, ha tålamod och brinn för din idé – det var några av de lärdomar som Emma Wiklund delade med sig av på entreprenörsdagen den 19 november i Stockholm. Panelen i sin tur var överens om att entreprenörers utmaningar bland annat är de risker och kostnader som nyanställningar medför samt krångliga regler.

Att glädjen är en av de främsta drivkrafterna för entreprenörer var något som Peter Hellqvist, ansvarig för PwC:s skatterådgivning för entreprenörer, lyfte upp när han inledde PwC:s entreprenörsdag. Syftet med dagen var att skapa ett forum för entreprenörer där de kan diskutera vilka frågor som är viktiga, vad som fungerar bra och vad som behöver förändras och förbättras.

Skatt och företagande i Sverige

I Sverige har det skett stora förändringar sedan 70-talet kring hur man ser på företagande. Efter ingången i EU har handeln förenklats och öppnats upp ytterligare. Sverige är idag unikt med slopad arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt. Å andra sida har vi världens kanske högsta marginalskatt på arbetsinkomster. För närvarande pågår ett antal olika skatteutredningar som kan komma att påverka entreprenörer. Nu senast i budgetpropositionen föreslogs en översyn av 3:12-reglerna.

Entreprenören Emma Wiklund

Emma Wiklund, tidigare modell och idag delägare och grundare till företaget Emma S berättade om sin resa från modell till egenföretagare. 2010 lanserades hudvårdsserien Emma S på Åhlens och företaget har sedan dess vuxit till ett lönsamt företag med en omsättning på 22 miljoner kronor. Målet är att fortsätta växa, även utanför Norden och dubbla omsättningen.

Som entreprenör vill jag göra rätt men det är inte alltid lätt, sa Emma på scen. Ett tips från Emma var att göra sin hemläxa och skaffa sig fler verktyg så att man kan förverkliga och konkretisera. Emma fortsatte med att belysa vikten av att ta vara på sitt nätverk och omge sig med människor som kan andra saker än vad man själv kan.

Främsta utmaningarna för svenska entreprenörer

Paneldebatten med Annika Fritsch, Företagarna, Emma Wiklund, Emma S, Susanne Najafi, Parelle/Eleven.se och Hans Peter Larsson, PwC började med frågan om det svenska företagarklimatet och om det är något som behöver göras för att underlätta företagandet.

Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna menade att Sverige är ett tryggt och bra land för entreprenörer. Det har blivit bättre, till exempel med den lägre kapitalinsatsen som krävs för att starta ett aktiebolag. Annika lyfte också upp betydelsen av att se till hela systemet och att det oftast inte är de enskilda frågorna som avgör.

På frågan om hur lätt det är att förverkliga sin affärsidé för en ”nybakad” entreprenör så svarade Susanne Najafi, serieentreprenör och delägare i Parelle och Eleven.se att den största utmaningen för nya entreprenörer är finansieringen. Skattesystemet måste underlätta för entreprenörer att få in nytt kapital och göra det mindre riskfyllt och mer gynnsamt för investerare. Här fyllde Annika Fritsch i att det sedan cirka ett år tillbaka finns ett investeraravdrag som i korthet innebär att den som satsar pengar i ett entreprenörsföretag får skatterabatt för det.

Både Susanne Najafi och Emma Wiklund var överens om den risk och de kostnader som det innebär att anställa. LAS (Lagen om anställningsskydd) är en storbolagslösning och för att underlätta för entreprenörer och för att få företagen att växa behövs mer flexibla regler som inte belastar företaget i samband med till exempel långtidssjukskrivning.

Skatt för entreprenörer

Det har debatterats om 3:12-reglerna har blivit ”för bra” för entreprenörer. Möjliga förändringar är enligt Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, bland annat höjning av skatten på gränsbeloppen från 20 till 25 procent, halvering av gränsbelopp som beräknas enligt förenklingsregeln samt minskat årligt gränsbelopp med lönesumman som underlag från 50 till 25 procent. Hans Peters budskap var att alla fåmansföretagare bör se över sin skattesituation och ha en strategi för att vara rustade för förändringar, bland annat den översyn av 3:12-reglerna som nu stundar.

Sammanfattning

Peter Hellqvist och Oscar Warglo, moderator för dagen, sammanfattade debatten och avslutade med att säga att det med dagens lagar och regler inte blir mycket bättre än idag för entreprenörer och att det sannolikt kommer att förändras framöver, vilket gör det svårt att planera för framtiden.

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln