Ge bort en andel i bostaden för att fördubbla ROT-avdraget

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroonOm du är ensamägare till din bostad och planerar ett större renoveringsarbete, kan det i vissa fall vara lämpligt att lämna en andel i bostaden som gåva till din make/maka eller sambo, så att ni får varsitt ROT-avdrag om maximalt 50 000 kronor per person och år. Innan du ger bort en andel i din bostad är det dock viktigt att säkerställa att det inte uppkommer några oönskade skatte- eller familjerättsliga konsekvenser.

Det så kallade ROT-avdraget medges för arbetskostnader som uppkommer vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Den maximala skattereduktionen är, i likhet med tidigare, 50 000 kronor per person och år. Den 1 januari 2016 sänktes dock subventionsgraden från 50 procent till 30 procent, vilket innebär att arbetskostnaden måste uppgå till minst 166 667 kronor för att maxbeloppet ska uppnås under år 2016.

Ägarandel ett krav för ROT-avdrag

Den som har fyllt 18 år vid ingången av året och som antingen äger ett småhus eller innehar en bostadsrättslägenhet där ROT-arbete har utförts kan medges skattereduktionen. Inför en mer omfattande reparations- eller ombyggnadsåtgärd kan det vara lämpligt för den som är ensamägare till sin bostad att lämna över en andel i bostaden som gåva till sin make/maka eller sambo, eftersom båda delägarna i sådana fall får möjlighet att göra ROT-avdrag. Gåvan kan därmed, enkelt uttryckt, fördubbla ROT-avdraget. Inför en eventuell gåva är det dock viktigt att säkerställa att det inte uppkommer några oönskade skatte- eller familjerättsliga konsekvenser.

Inga skattekonsekvenser av en gåva

Huvudregeln är att en ren gåva inte medför någon skattekonsekvens för vare sig givaren eller gåvomottagaren. Den som har förvärvat en fastighet genom gåva behöver inte heller betala stämpelskatt i samband med ansökan om lagfart. Den som tidigare har avyttrat en privatbostad med vinst, och i samband med detta fått uppskov med beskattningen, måste dock tänka på att en gåva av hela eller en andel i ersättningsbostaden medför att uppskovsbeloppet, helt eller delvis, måste återföras till beskattning.

Glöm inte civilrätten och familjerätten

I samband med en gåva måste man ta ställning till vem som ska vara betalningsansvarig för de eventuella bostadslånen samt utreda de familjerättsliga konsekvenserna av att äga bostaden gemensamt. För samägd egendom gäller exempelvis enligt huvudregeln att alla beslut som rör egendomen måste fattas i full enighet, oavsett hur stor eller liten andel den andre delägaren äger – något att tänka på i händelse av en eventuell framtida separation! Man bör också ta ställning till om eventuella familjerättsliga handlingar, som äktenskapsförord och testamenten, ska uppdateras till den nya situationen.

Det är också viktigt att säkerställa att all formalia iakttas. Förutom att upprätta gåvobrev och söka lagfart, är det också viktigt att tänka på att en gåva mellan makar måste offentliggöras genom registrering i äktenskapsregistret för att bli giltig mot tredje man.

Sammanfattningsvis kan det alltså vara en god idé att inför ett större renoveringsarbete överlåta en andel i bostaden till sin make/maka eller sambo för att båda ska få möjlighet att göra ROT-avdrag. För att inte drabbas av obehagliga överraskningar är det dock viktigt att först låta utreda de skatte- och familjerättsliga effekterna samt att ta hjälp med upprättandet av nödvändiga formaliahandlingar.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30
Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – vad säger Moderaterna?

Moderaterna tycker att skattesystemet är för krångligt och att skatterna är för höga. Bolagsskatten är den viktigaste skatten att sänka, då ...

Läs artikeln