Ett avstyckat mark- och vattenområde kunde överlåtas utan uttagsbeskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeSkatterättsnämnden har nyligen lämnat ett förhandsbesked där en avstyckad del av en fastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren. Den avstyckade delen kunde därför överlåtas till underpris, det vill säga till ett pris understigande marknadsvärdet, utan att någon skattepliktig vinst realiserades trots att det saknades koncernbidragsrätt från säljaren till köparen.

Förutsättningarna i ärendet var att ett fastighetsförvaltande aktiebolag tillsammans med ett bostadsbolag och ett externt byggbolag skulle bygga bostäder på en del av en fastighet som ägdes av aktiebolaget. Aktiebolaget skulle stycka av den aktuella delen, som omfattade både ett mark- och ett vattenområde, och överlåta området till ett systerbolag för ett pris motsvarande skattemässigt värde. Andelarna i systerbolaget skulle sedan överlåtas till ett bolag som ägdes gemensamt av det fastighetsförvaltande aktiebolagets moderbolag och det externa byggbolaget.

Frågan i ärendet var om det avstyckade området utgjorde en verksamhetsgren och därför kunde överlåtas till underpris utan uttagsbeskattning.

Skatterättsnämnden konstaterade att det avstyckade området utgjorde en verksamhetsgren.

Kommentar

Förhandsbeskedet stärker bilden av att fastigheter och avstyckade delar av fastigheter, på vilka uppförande av bostäder planeras, lämpar sig väl för att bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet (verksamhetsgren). Det befäster också vår uppfattning att begreppet verksamhetsgren är tämligen omfattande åtminstone på fastighetsområdet. Detta synes också vara Skatteverkets uppfattning då parterna var överens om att det avstyckade området utgjorde en verksamhetsgren och då förhandsbeskedet inte har överklagats.

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln