Banklån med fåmansföretagsaktier som pant

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngEn företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privatägda aktier i ett fåmansföretag. Kammarrätten har, mot Skatteverkets yrkande, beslutat att lånet inte ska beskattas som ett förbjudet lån.

Skatteverket har i sitt tidigare beslut ansett att lånet i praktiken har lämnats med företagets tillgångar som pant och därför är i strid med inkomstsskattelagen och det så kallade utvidgade låneförbudet. Skatteverket har därav beskattat lånebeloppet såsom löneinkomst med tillkommande skattetillägg.

Fråga var om företaget ställt en så kallad förbjuden säkerhet för företagarens privata lån från banken.

I samband med att företagaren tog upp ett lån hos banken överfördes medel från företaget till banken som skulle förvalta dessa diskretionärt.

Kammarrätten fann att det inte fanns någon handling som visar att bolagets kapital skulle utgöra säkerhet för företagarens lån. Vidare anförde domstolen att för att en åtgärd skulle kunna anses utgöra (ett förbjudet) ställande av säkerhet krävs att banken har rätt att tillgodogöra sig betalning ur säkerheten om låntagaren inte uppfyller sina åtaganden mot banken.

Kammarrätten fann också att Skatteverket inte visat att Bolagets avtal om diskretionär förvaltning på något sätt är kopplat till företagarens lån.

Sammantaget har Skatteverket inte visat att någon förbjuden pantsättning förekommit.

Eftersom det var en fråga till ledning för rättstillämpningen beviljades företagaren 62 500 kronor i ersättning för rättegångskostnader.

Vår kommentar

Prövningen i Kammarrätten blev helt en bevisfråga. Skatteverket kunde inte göra sannolikt att det var fråga om en förbjuden pantsättning. Om det är uteslutet att banken på något sätt direkt har rätt till bolagets tillgångar bör det rimligen vara svårt att vinna framgång med argumenten kring förbjuden pantsättning.

Vår uppfattning är att det här finns en rättsfråga, som dock nu inte prövades, om pantsättning över huvud taget träffas av 11 kap 45 § inkomstskattelagen i den utformning som lagtexten har. Men det är som sagt en annan rättsfråga.

Trots utgången i målet anser vi att det även i fortsättningen krävs en mycket noggrann analys vid upprättande av avtal i nu aktuella situationer.

Peter Hellqvist och Oscar Warglo

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln