<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årskrönika: Hållbarhet och skattehöjningar i fokus under 2017

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroon.pngUnder år 2017 kommer hållbarhetsfrågorna att slå igenom inom beskattningen. Skatt blir en styrelsefråga i allt fler bolag. Samtidigt riskerar 2017 att bli skattehöjningarnas år för företag och ägare när flera skatteutredningar ska landas.

Vi ser två stora trender inför 2017. Den första är att skatt blir mer och mer en hållbarhetsfråga. På den internationella scenen har under flera år bedrivits ett arbete mot aggressiv skatteplanering och mot att en ökad andel av företagens vinster ska beskattas i de länder där marknad och tillverkning finns. De större bolagen får krav på sig att redovisa betald skatt land för land. EU vill att dessa redovisningar ska vara offentliga.

Samtidigt ifrågasätter EU olika nationella initiativ och procedurer som sänkt skatten för många företag. Apple anses ha fått otillåtet statsstöd genom låga skatter på Irland, som exempel. Ett allmänt liberalt land som Storbritannien har hållit utfrågningar i sitt parlament där för låg skatt från företag diskuterades. I Sverige har regeringen presenterat 10 förslag mot skatteundandragande, och fler ligger i pipeline. Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson har uppmanat företagen att göra skatt till en styrelsefråga.

Det senaste exemplet som kan få genomslag under 2017 är Portland där man inför en höjd lokal bolagsskatt för företag som har för höga chefslöner i förhållande till vanliga anställdas löner. Känn på den! Keynes och vänstern är tillbaka även i USA. I ett nytt politiskt klimat är detta möjligt. Media sätter i ökande grad agendan inom skatt.

Sammantaget gör detta att transparens och öppenhet kring skattefrågor på allvar kommer att slå igenom under 2017, skatt blir en styrelsefråga i allt fler företag. Större bolag måste även lämna en hållbarhetsredovisning. Kanske något om skatt även där? PwC hjälper företag att betala rätt skatt och att räkna fram hur mycket skatt ett företag sammantaget betalar.

Den andra stora trenden vi ser är statens behov av ökade skatteintäkter under år 2017. Offentligt har diskuterats om statens budget är underfinansierad. Under 2017 kommer en rad skatteutredningar som berör företag och ägare att landas. Sammantaget kan dessa ge rekordartade skattehöjningar på upp mot 20 miljarder kronor eller mer.

Några skattefrågor som landar under 2017:

3:12-förslaget: Tillsammans föreslås skattehöjningar på knappt 5 miljarder.

Finansiell verksamhet: Upp mot 7 miljarder i höjning enligt förslaget.

Paketerade fastigheter anser många ska beskattas. Var det kan landa är osäkert. Ändringar hinner sannolikt inte införas till 2018, men förslaget kommer i mars 2017.

Bolagsskatten: En ytterligare begränsning i avdragsrätten för räntor diskuteras. I så fall, och om inte skattesatsen sänks i motsvarande grad, så innebär det en faktisk skattehöjning.

Transporter på väg och i luft: Kilometerskatt på 4 miljarder har föreslagits liksom en flygskatt på knappt 2 miljarder.

Vinster i välfärden: Så kallade övervinster ska återinvesteras. Ingen skattehöjning i sig men heller ingen motsvarande utdelning.

De flesta av dessa frågor väntas landas i höstbudgeten. Trots att den sammantagna effekten inte redovisats kan antas att budgeten inte fälls.

Så ser det ut inför valåret 2018!

Återställare efter ett eventuellt regeringsskifte? Svårt i praktiken! Alla ändringar fram och tillbaka drabbar kunder på ett icke optimalt sätt. År 2017 blir därför det reella valåret vad avser ett rekordstort antal skattefrågor. PwC kommer att löpande följa och bevaka dessa frågor hela året.

Först när dessa skattefrågor klarats av på agendan finns det tid att fundera på den skattereform som många intressenter vill se. Men den frågan kommer antagligen inte ens med i nästa års krönika.

God fortsättning!

Har du frågor om skatt?

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare inom PwC Sverige.
010-212 52 12

Lämna en kommentar