Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

malin.m.andersson@pwc.com

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Av Malin Andersson, 22 december 2017

Xmas_tax_04.pngDen 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess omdebatterats och datum från när det skulle börja tillämpas justerades.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Skapa rätt förväntningar kring ditt aktiebaserade incitamentsprogram

Av Malin Andersson, 11 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngHar du anställda som fått aktier och blivit besvikna för att de behövt betala skatt på förmånen? Av erfarenhet vet vi att många företag som har aktiebaserade incitamentsprogram upplever att deltagarna blir besvikna över utfallet av programmet. Detta kan till viss del bero på att de inte förstått att förmånen ska beskattas och när skatten ska betalas.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Hyr ut din bostad skattefritt

Av Malin Andersson, 11 november 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeBostadsbristen i Sverige diskuteras flitigt av svensk media och av svenska politiker, inte minst avseende framtida boende för de som är asylsökande nu. Varför inte hyra ut en vinterbonad sommarstuga eller annan privatbostad som står tom under delar av året till någon av alla de som behöver någonstans att bo?

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Längre väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

Av Malin Andersson, 1 april 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonDen förra regeringen tillsatte för ett år sedan en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram. Utredningen har nu fått förlängd utredningstid till den 15 mars 2016.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Rätta deklarationen innan Skatteverket inleder granskning så kan du undvika skattetillägg

Av Malin Andersson, 20 februari 2015

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundyOm du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Innehav av andelar i utländsk investeringsfond

Av Malin Andersson, 30 april 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonInnehavare av andelar i investeringsfonder ska som huvudregel ta upp en schablonitäkt om 0,4 procent av värdet av andelarna vid ingången av beskattningsåret. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personers innehav i investeringsfonder.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Tips inför deklarationen – Försäljning av aktier från incitamentsprogram

Av Malin Andersson, 4 april 2014

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_redHar du under året sålt aktier eller annat värdepapper som du fått från din arbetsgivare? Det kan i så fall finnas anledning att tänka ett varv extra innan du deklarerar inkomsten. Du behöver ta reda på en del fakta som inte alltid framgår av informationen du får från din arbetsgivare, till exempel vilket är ditt genomsnittliga anskaffningsvärde, vilken valutakurs ska användas och vilken blankett ska inkomsten deklareras på.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

I väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

Av Malin Andersson, 17 mars 2014

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyI förra veckan tillsatte regeringen genom ett så kallat kommittédirektiv en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram. Huvudsyftet är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelpersoner inom företag samt främja tillväxt.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.