Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp ‹ Tillbaka till artiklarna

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts uppDen utökade skattskyldigheten för arbetstagare hos utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige och de utländska företagens skyldighet att registreras och göra skatteavdrag planerades träda i kraft den 1 januari 2019. Reglerna kommer dock inte träda ikraft den dagen utan skjuts upp.

Vi har tidigare informerat om att regeringen föreslagit att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige vid tillfälliga arbeten i landet för en utländsk arbetsgivare. Detta innebär att fler av de personer som arbetar tillfälligt i Sverige idag blir skattskyldiga för sitt arbete här. Vidare så kommer utländska bolag som har personer som arbetar i Sverige få en utökad skyldighet att registrera sig hos Skatteverket samt innehålla och betala svensk preliminärskatt.

Enligt lagrådsremissen var intentionen att dessa regler skulle träda ikraft den 1 januari 2019. Sannolikt var planeringen att förslaget skulle ingå i höstbudgeten och att riksdagen skulle fatta beslut om den de närmaste månaderna.

Förslaget bereds dock fortfarande på Regeringskansliet och vi har fått information om att ett ikraftträdande inte är planerat till den 1 januari 2019.

Kommentar

Införandet av ekonomisk arbetsgivare i Sverige kommer få stora konsekvenser för utländska företag som skickar anställda temporärt till Sverige. Skatteverket och andra myndigheter behöver även tillsätta resurser för detta samt arbeta fram en väl fungerande process.

Vidare så har vi nu ett valresultat vilket innebär att det är osäkert vilken regering som kommer lägga fram höstbudgeten och om den nya regeringen kommer bedöma att detta förslag är något den vill driva igenom.

Av ovanstående anledningar är det inte överraskande att förslaget nu skjuts upp.

Förslaget om att ett skatteavdrag om 30 procent på fakturor till utländska företag för arbete i Sverige när det utländska företaget inte är registrerat för F-skatt ingår i samma lagrådsremiss som ovanstående förslag. Vi tror att även detta förslag kommer skjutas på framtiden.

Om och när förslaget beslutas av riksdagen är inte klart men det är sannolikt att det skjuts fram till vårbudgetarbetet. Ingår förslaget i vårbudgeten kommer sannolikt det planerade ikraftträdandet vara 1 juli 2019.

Har du frågor om personbeskattning?

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln