Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Den nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ska en ny skattereform se ut?

Kring den frågan höll riksdagens skatteutskott en utfrågning häromdagen. Rubriken var, ”Skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörens skattefrågor 2018

Sedan regeringen drog tillbaka sitt förslag om ändrade, och för de flesta försämrade, 3:12-regler i augusti 2017 har många upplevt att det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson skriver idag på Dagens industris debattsida att nya lagar inte ska tas fram och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar varje år ett Konjunkturråd som föreslår förändringar av den ekonomiska politiken. SNS ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018

Avtalsservitut som är inskrivna innan den 1 juli 1968 måste förnyas hos Lantmäteriet innan utgången av 2018, annars tas de bort ur ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2017

I krönikan inför 2017 spådde jag att det skulle bli hållbarhetens år. Även inom beskattningen. I någon mån fick jag rätt. Men det beror på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Idag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

PwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Julen närmar sig och nu i december är sista chansen för dig som aktiv fåmansföretagare att ta ut lön under löneår 2017. Ditt totala ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det bortglömda generationsskiftet

Allt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

I startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Varje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till

Regeringen aviserade i höstbudgeten att den skulle lägga fram förslag till en ny aktiebolagsbeskattning senast efter årsskiftet. Förslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson kommenterar höstbudgeten på Di Debatt

I artikeln, ”Halva bolagsskatten riskerar försvinna”, pekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson på att det behövs en rad åtgärder för att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

Onsdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om kvalificerade personaloptioner riskerar bli uddlöst

Regeringen tillkännagav i dagarna i ett pressmeddelande att man går vidare med det tidigare lagda förslaget om kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Vänsterpartiet har i ett pressmeddelande aviserat att man kommit överens med regeringen om att i höstbudgeten lägga fram ett förslag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

EU:s penningtvättsdirektiv har till syfte att försvåra skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett led i detta är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

På en pressträff idag meddelade Magdalena Andersson och Isabella Lövin att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att dra tillbaka ...

Läs artikeln
Dela