Dags att fundera på lön och utdelning enligt 3:12

Lön och utdelning enligt 3:12 ‹ Tillbaka till artiklarna

Lön och utdelning enligt 3:12Nu drar höstrusket in och årsskiftet närmar sig med stormsteg. Många av landets fåmansföretagare behöver då fundera på om de ska ta ut lön innan årets slut och hur stor den i så fall ska vara för att kunna ta ut utdelning under nästa år. I denna artikel sammanfattas hur 3:12-reglerna fungerar och vad som är viktigt att tänka på inför årsskiftet.

När du är aktiv och arbetar i ett onoterat företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler för den utdelning du tar ut ur bolaget. Reglerna ingår i det så kallade 3:12-regelverket. Dessa regler innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp beskattas med endast 20 procent, medan utdelning över gränsbeloppet beskattas som löneinkomst. Skatten på löneinkomsten kan bli upp emot 60 procent beroende på var man bor och vilken lön man har. Vid riktigt stora utdelningar, över cirka 5,6 miljoner kronor, blir dock överskjutande belopp beskattat som inkomst av kapital med 30 procent. För dem som driver ett mindre företag blir det förstås mest intressant att titta på hur man som aktieägare beräknar gränsbeloppet som beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år och det är bara den som äger aktierna den dagen som får beräkna gränsbelopp. Gränsbeloppet redovisas i deklarationsblanketten K10.

Förenklingsregeln – Schablonbelopp oavsett löneuttag

Oavsett löneuttag eller inte finns möjlighet att varje år tillgodoräkna sig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade förenklingsregeln. 2019 uppgår gränsbeloppet baserat på förenklingsregeln till 171 875 kronor. Så länge man äger alla aktier i företaget kan man tillgodoräkna sig hela schablonbeloppet, i annat fall får man ta del av schablonen i proportion till hur många aktier man äger. Viktigt att notera är att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som man äger.

Löneregeln för aktieägare som tar ut lön och har anställda i bolaget – Stäm av innan årsskiftet!

Om man istället tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda kan det löna sig att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på gränsbelopp. Enligt denna regel tillgodoräknas man 50 procent av totalt utbetalda löner som gränsbelopp. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, aktieägaren måste också ta ut lön själv. Lönekravet uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (375 000 kronor år 2018) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (600 000 kronor år 2018). Det är löner året innan beskattningsåret som ska beräknas. Tänk så här; om man vill ta en utdelning år 2019 så är det lönerna år 2018 som gränsbeloppet beräknas på. Missar man att ta ut den lön som krävs tappar man helt möjligheten till att använda sig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att man verkligen stämmer av, gärna i god tid, innan årsskiftet att tillräcklig lön betalas ut – och att lönen blir utbetald under 2018.

Sammanfattande kommentarer

Enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Man tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet!

För att inte tappa gränsbelopp kopplat till löneregeln är det en bra idé att åtminstone en gång per år, gärna inför årsskiftet, se över hur skattereglerna slår i den specifika situationen. Detta gör du med fördel tillsammans med din revisor eller skatterådgivare. Läs också artikeln ”Den ultimata 3:12-guiden: Maxa din utdelning” i Dagens industri den 19 september 2018.

Är någon lagändring på gång? Det förslag med förändrade 3:12-regler som regeringen lämnade under 2017 drogs som bekant tillbaka i sin helhet. Med tanke på utgången i valet så förväntas inga större förändringar komma redan till årsskiftet även om vi är många som efterfrågar en översyn. Vid vårt skatteseminarium i Almedalen lyftes dock frågan från flera partier att snabbutreda just frågan om generationsskiften, som missgynnas i dagens 3:12-regelverk. Förhoppningsvis kan vi därför se ett lagförslag kring denna fråga inom relativt snar framtid.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln