<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Idag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

PwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det bortglömda generationsskiftet

Allt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

I startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Varje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om kvalificerade personaloptioner riskerar bli uddlöst

Regeringen tillkännagav i dagarna i ett pressmeddelande att man går vidare med det tidigare lagda förslaget om kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Vänsterpartiet har i ett pressmeddelande aviserat att man kommit överens med regeringen om att i höstbudgeten lägga fram ett förslag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

EU:s penningtvättsdirektiv har till syfte att försvåra skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett led i detta är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

På en pressträff idag meddelade Magdalena Andersson och Isabella Lövin att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att dra tillbaka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har ett stort antal skatteförslag lagts fram och diskuterats. Både 3:12-utredningen och paketeringsutredningen presenterades i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investera dig genom generationsskiftet

Vilken roll kan ägarformen private equity ”riskkapitalet” spela vid ett generations- eller ägarskifte? Allt färre familjeföretag överlåts ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Är 41,5 procent skatt på entreprenörskap hållbart? Den frågan ställer PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Svenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Beskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Idag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Riksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Det finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Om regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Den nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Remissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Idag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Under den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter ...

Läs artikeln
Dela