Läs artikeln

Höstens skattefrågor

Just nu råder lugnet före stormen. I vart fall på ytan. På Finansdepartementet arbetar regeringen intensivt med sin ekonomiska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har ett stort antal skatteförslag lagts fram och diskuterats. Både 3:12-utredningen och paketeringsutredningen presenterades i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Almedalen 2017 – en kort summering

Nu var Almedalsveckan slut för denna gång. Brexit, den digitala ekonomin och paketeringsutredningen var några av ämnena som diskuterades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investera dig genom generationsskiftet

Vilken roll kan ägarformen private equity ”riskkapitalet” spela vid ett generations- eller ägarskifte? Allt färre familjeföretag överlåts ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Är 41,5 procent skatt på entreprenörskap hållbart? Den frågan ställer PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sista slaget om 3:12

Vad som händer med skattereglerna för ägare till fåmansföretag nästa år engagerar våra läsare. De berör cirka 300 000 företag och knappt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Svenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Beskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Idag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Riksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Det finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Om regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Den nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Remissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

I artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Idag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

I det senaste numret av Skattenytt diskuterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, en bred skattereform som utgår från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Under den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Idag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Regeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Frias från skyldighet att betala skatt – döms för skattebrott!

I en dom som vunnit laga kraft slog kammarrätten fast att en företagare inte skulle betala skatt på provisionsutbetalningar till ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vinster i välfärden – en lägesrapport

PwC höll nyligen ett seminarium med anledning av att remissvaren på den så kallade Reepalu-utredningen om begränsning av vinster i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementeringen av ett ägarregister

Ett nytt ägarregister kommer att införas som ett led i EU:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Juridiska personer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Varje år meddelar Skatteverket vilka branscher de kommer lägga fokus på för att motverka fel och fusk. Genom att utföra extra kontroller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare intervjuas i Dagens industri om 3:12-förändringen

I Dagens industri den 28 februari intervjuas Mikael Carlén, ansvarig för skatteverksamheten på PwC Sverige, om de föreslagna ändringarna i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

USA:s skattesystem under förändring

Som Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutet på kattrumpor? Lagrådet är kritiska till regeringens lagförslag

På kvällen den 27 oktober 2016 meddelade regeringen att de överlämnat en skrivelse till riksdagen som sätter punkt för de så kallade ...

Läs artikeln
Dela