Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Av Fredrik Benson, 26 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0003_rose.pngFörslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både debattartiklar och nu senast av remissinstanserna. För ett par veckor sedan framgick i media att regeringen avsåg backa från delar av förslaget. Idag skriver finansministern på Di debatt att man skrotar förslaget i sin helhet.

Det dröjde inte länge efter att Skatteverket överlämnade förslaget om en exitbeskattning till Finansdepartementet förrän debatten var i full gång. Mycket av kritiken har bestått i att generationsskiften, där barn eller andra närstående är bosatta utomlands, riskerar att kraftigt försvåras. Kritikerna pekar på att i vissa fall riskerar reglerna till och med att tvinga fram en försäljning av familjeföretaget i de fall där barnen är bosatta utomlands och där anstånd med betalningen av skatten inte medges.

Det har under en tid cirkulerat uppgifter i olika medier om att regeringen avser att backa från, i vart fall, delar av det framlagda förslaget. Nu har dessa uppgifter bekräftats men regeringen backar inte bara från vissa delar utan man backar från förslaget i sin helhet.

Istället uppmanar finansminister Magdalena Andersson till en konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet om hur en reform av den så kallade tioårsregeln bäst utformas. Tioårsregeln i dess nuvarande utformning innebär i korthet att en begränsat skattskyldig person bara kan beskattas för avyttring av exempelvis aktier om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

Kommentar

Det är givetvis positivt att regeringen väljer att backa från hela Skatteverkets förslag då det innebar mycket svårtillämpade regler som sannolikt hade lett till omfattande negativa effekter för svenska företag och företagare. Regeringen har dock inte släppt frågeställningen helt och stäcker nu ut en hand och vill föra en konstruktiv dialog med näringslivet kring en reformering av den så kallade tioårsregeln. Det återstår att se hur denna utsträckta hand tas emot och vilka förändringar man eventuellt kan enas kring. Vi kommer givetvis att fortsätta att följa utvecklingen på området och återkommer i senare inlägg.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fredrik Benson

Fredrik Benson
Fredrik Benson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 54 65
Fredrik Benson works with tax-related issues at PwC’s office in Stockholm, dealing with tax issues relating to owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 54 65

fredrik.benson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.