<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Successionsplan krävs för ett lyckat ägarskifte

Planeringen inför ett generationsskifte är en komplicerad beslutsprocess med många ekonomiska, skattemässiga och juridiska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att deklarera – detta behöver du som företagare tänka på

Skatteverket har påbörjat utskick av de förtryckta inkomstdeklarationerna. Om du har så kallad digital brevlåda bör du nu ha fått din ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Den 12 mars presenterade regeringen en proposition om nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt besked om utomståenderegeln

Enligt de så kallade 3:12-reglerna kan en delägare i ett fåmansföretag beskattas för utdelning/kapitalvinst både i inkomstslaget tjänst och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Förslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beloppsspärren – förslag på ändring i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition har regeringen lämnat ett förslag gällande beräkningen av beloppsspärren vid förvärv av aktier genom till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Årligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning av kända förslag

Tisdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

Stämpelskatter, avgifter som förvärvare av fastigheter betalar till staten, har ökat kraftigt och väntas i år nå en rekordnivå på 11,2 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Långvarig effekt av de så kallade trädadomarna

I januari 2010 avgjorde regeringsrätten fem domar som alla rörde frågan om hur begreppet samma eller likartad verksamhet i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårbudgeten 2016 – en sammanställning av kända förslag

Onsdagen den 13 april presenterar Finansdepartementet vårbudgeten för 2016. Här listar vi de skatteförslag som kan komma att bli aktuella i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför deklarationen för delägare i fåmansföretag

Gränsbelopp, ränta, löneunderlag och investeraravdrag är fyra viktiga begrepp inför årets deklaration. Här får du våra bästa tips inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gåva av aktier i ett fåmansföretag leder till förändring av skatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att det är möjligt att sänka skatten från 57 procent till 25 procent genom en gåva av aktier i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked leder till förändring av skatt vid gåva av aktier

Är det möjligt att sänka skatten från 57 procent till 25 procent genom en gåva av aktier i ett fåmansföretag? Svar ja enligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om budgetpropositionen 2016

Lyssna till Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC när han sammanfattar regeringens budgetproposition för år 2016. Vilka är de största ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i budgetpropositionen för 2016 – en sammanställning

I budgetpropositionen för 2016 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen bland annat höjda arbetsgivaravgifter för unga. I övrigt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Olika gåvobegrepp vid överlåtelse av fastighet

Skatterättsnämnden anser att överlåtelsen av fastigheten är en gåva enligt inkomstskattelagen, trots att den inte är en gåva enligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande "Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lönebaserat utrymme och fyraprocentsregeln - en första ”pusselbit”

Skatterättsnämnden har under sommaren kommit med ett förhandsbesked där man prövat hur kravet på ett ägande av minst fyra procent av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Otillåten dubbelbestraffning att påföra skattetillägg vid beskattning av förbjudet lån

Kammarrätten i Jönköping har i en nyligen avgjord dom gällande beskattning av förbjudet lån kommit till slutsatsen att det påförda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets större insatser 2014

Skatteverket höll den 19 februari ett seminarium om vad de särskilt kommer att granska under år 2014. I år satsas extra på att stävja fel ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta domstolen underkänner gåvoavsikten vid fastighetsöverlåtelse till ett aktiebolag

Frågan som Högsta domstolen prövade var om ett bolags förvärv av fastigheter utgjorde tillskott eller köp som är stämpelskattepliktiga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än är sista ordet inte sagt: delar av oppositionen motsätter sig 3:12-förslaget

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen, där de ifrågasätter regeringens förslag om en minsta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så påverkas du som entreprenör av regeringens slutgiltiga förslag för 3:12-regelverket

Den 18 september lämnade regeringen över sin budgetproposition till riksdagen. Som väntat innehöll propositionen förslaget till ...

Läs artikeln
Dela