Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Dagens industri idag angående Skatteverkets förslag till ny utflyttningsskatt.

”Innan man bestämmer sig för något sådant måste man naturligtvis göra en ordentlig analys av vad det skulle få för konsekvenser för näringslivet som är grundligare än den man har gjort på Skatteverket”, säger hon i tidningen. Finansministern tillägger samtidigt, ”Om man gör vinster i Sverige ska man skatta för de vinsterna i Sverige, det finns för stora möjligheter att inte göra det idag. Liknande skatter finns i en rad olika europeiska länder.”

Kommentar

PwC uppmärksammade tidigt att förslaget om ny utflyttningsskatt från Skatteverket var så omfattande och hade sådana brister ur våra kunders perspektiv, främst ägare till onoterade företag, att frågan borde ha utretts ordentligt på ”vanligt” sätt av Finansdepartementet. Vi valde att framföra vår syn på Dagens industris debattsida och här på Tax matters.

När nu finansministern uttalar att en exitskatt måste utredas ordentligt, om den alls ska införas, är det rimligt att anta att ett eventuellt införande ligger i vart fall ett par år framåt i tiden. Detsamma kan antas gälla vid ett regeringsskifte efter höstens val. Flertalet oppositionspartier har uttalat att de är emot Skatteverkets förslag. Om de även är emot en sådan beskattning i sig är inte lika tydligt redovisat.

Sammantaget ger finansministerns uttalanden företagare lite mer tid att tänka igenom både expansion av sin internationella verksamhet och stundande generationsskiften.

Har du frågor om skatt?

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
010-212 52 12
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden.
+46 10-212 52 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sjukvårdsförsäkring är skattepliktig till 60 procent

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fakturering av styrelsearvode tas återigen upp av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslog under sommaren 2017 att ersättning för styrelsearvode normalt ska beskattas i tjänst (HFD 2017 ...

Läs artikeln