<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny skattereform föreslås av LO och Saco

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeLO och Saco vill att skatten på gränsbeloppet i fåmansföretagsreglerna, ”entreprenörskatten”, höjs från 20 till 30 procent. Vidare vill organisationerna att arvs- och gåvoskatten återinförs.

I en gemensam debattartikel i DN 21 mars föreslår företrädare för LO och Saco att en parlamentarisk skatteutredning tillsätts snarast. I artikeln står det bland annat att ”En kraftigt ökande inkomstspridning till följd av stigande kapitalinkomster och en mycket skev förmögenhetsfördelning i många andra länder samt ökande informationsutbyte mellan länderna talar för att trycket att sänka kapitalinkomstskatterna i Sverige av globala skattekonkurrensskäl nu är betydligt mindre än tidigare. Istället bör skatten vara 30 procent på alla (egen kursivering) kapitalinkomster. Det innebär att alla de nedsättningar som skett sedan skattereformen 1991 måste tas bort.”

Vidare ur artikeln, ”Ett återinförande av arvs- och gåvoskatten bör också prövas. Sverige är ett av få länder som inte har någon arvsskatt. Det bör utredas om de problem den tidigare arvsskatten ansågs utgöra för generationsskiften i familjeägda företag och för efterlevande make/maka verkligen var så stora att de motiverade ett borttagande av skatten.”

När det gäller bolagsskatten bör ”Sverige inte driva ytterligare sänkningar som bara riskerar att bidra till ett race to the bottom.”

Kommentar

I sitt förslag till en översyn av hela det svenska skattesystemet vill LO och Saco återvända till principerna bakom 1991 års skattereform.

Det bör noteras att principerna för denna formulerades för knappt 30 år sedan. Sverige är än mindre idag än vid den tiden en sluten industriell ekonomi. Tvärtom är vi idag del i en alltmer globaliserad omvärld där värdet av producerade tjänster successivt ökar. Det gäller inte minst för Sveriges främsta entreprenörer som finansierar såväl expansion som tillväxt i verksamheten med såväl eget som lånat kapital.

Även om förutsättningar idag synes saknas för en bred parlamentarisk utredning så kan de uppfattningar som framförs i artikeln indirekt komma att påverka de skattefrågor som nu är föremål för utredning. Tax matters har bloggat om dessa tidigare.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ...

Läs artikeln