Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngTullverket kontrollerar just nu att samtliga företag som har tullagertillstånd uppfyller de nya och utökade kraven som fastställts i den nya tullkodexen. Målsättningen är att samtliga tillstånd ska vara omprövade till februari 2018.

Ett tullager är en av Tullverket godkänd fast plats där man kan lagra oförtullade varor. För att få driva tullager krävs tillstånd. Från den 1 maj 2016 gäller en ny tullkodex vilket medför nya krav och villkor för tullager.

Tullverket har uppmärksammat att många företag inte kan påvisa hur de uppfyller kraven och riskerar därmed att bli av med sina tillstånd. Nu uppmanar Tullverket berörda företag att omgående se över och dokumentera system, processer och organisation så att de inom angiven tid kan uppvisa att, och hur, de uppfyller kraven. Direktivet från Tullverket är tydligt – om ert företag inte kan påvisa regelefterlevnad kommer ert tullagertillstånd att återkallas.

Behöver ni hjälp med att verifiera för Tullverket att och hur ni uppfyller kraven? Kontakta gärna oss på PwC.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln