Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngTullverket kontrollerar just nu att samtliga företag som har tullagertillstånd uppfyller de nya och utökade kraven som fastställts i den nya tullkodexen. Målsättningen är att samtliga tillstånd ska vara omprövade till februari 2018.

Ett tullager är en av Tullverket godkänd fast plats där man kan lagra oförtullade varor. För att få driva tullager krävs tillstånd. Från den 1 maj 2016 gäller en ny tullkodex vilket medför nya krav och villkor för tullager.

Tullverket har uppmärksammat att många företag inte kan påvisa hur de uppfyller kraven och riskerar därmed att bli av med sina tillstånd. Nu uppmanar Tullverket berörda företag att omgående se över och dokumentera system, processer och organisation så att de inom angiven tid kan uppvisa att, och hur, de uppfyller kraven. Direktivet från Tullverket är tydligt – om ert företag inte kan påvisa regelefterlevnad kommer ert tullagertillstånd att återkallas.

Behöver ni hjälp med att verifiera för Tullverket att och hur ni uppfyller kraven? Kontakta gärna oss på PwC.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln