Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngTullverket kontrollerar just nu att samtliga företag som har tullagertillstånd uppfyller de nya och utökade kraven som fastställts i den nya tullkodexen. Målsättningen är att samtliga tillstånd ska vara omprövade till februari 2018.

Ett tullager är en av Tullverket godkänd fast plats där man kan lagra oförtullade varor. För att få driva tullager krävs tillstånd. Från den 1 maj 2016 gäller en ny tullkodex vilket medför nya krav och villkor för tullager.

Tullverket har uppmärksammat att många företag inte kan påvisa hur de uppfyller kraven och riskerar därmed att bli av med sina tillstånd. Nu uppmanar Tullverket berörda företag att omgående se över och dokumentera system, processer och organisation så att de inom angiven tid kan uppvisa att, och hur, de uppfyller kraven. Direktivet från Tullverket är tydligt – om ert företag inte kan påvisa regelefterlevnad kommer ert tullagertillstånd att återkallas.

Behöver ni hjälp med att verifiera för Tullverket att och hur ni uppfyller kraven? Kontakta gärna oss på PwC.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln