Ekonomiska trender påverkar företagens beskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

henrik_mitelman_454x499px_SMALL.jpgDagens industris krönikör Henrik Mitelman var en av talarna på PwC:s Entreprenörskväll och fick då tänka fritt kring vilka ekonomiska trender som starkast påverkar entreprenörsledda företag just nu. Här är några av hans tankar som har bäring på företagets och ägarens skatt.

Digitaliseringen. Nästan allt blir billigare och effektiviseras. Många bolag har en enorm besparingspotential när det gäller kostnader.

Entreprenörer ser möjligheter! Världen växer och den globala handeln ökar varje år. Indien, Kina, Vietnam och många fler länder rycker fram med stormsteg. De svenska idealen bland unga om balans i livet och trygghet i jobbet utmanas av välutbildade personer med helt andra ambitioner än de som syns i Sverige och Europa, att tjäna pengar!

Låga räntor och billiga pengar. Se upp! I Sverige har nu hushållen högre skuldsättning än Spanien hade före sin bostadskrasch. ”En 12-årig real ränta på -0,76 procent gör allt lönsamt”. Detta ökar risken i hemmaekonomin och i varje företag, trots den positiva världsekonomin. "Minusräntan är farlig".

Ökad ängslighet. Faran är den nya politiska ängsligheten. Vi vågar som exempel inte föreslå en fungerande beskattning av personaloptioner för start ups och tillväxtföretag trots att konkurrentländer har detta och de idag beskattas med närmare 70 procent i Sverige.

Kvinnorna tar över! De är allmänt sett bättre utbildade. Detta gäller i många länder och kanske påverkar anställningar och generationsskiften?

Andra frågor för entreprenörer

Patrik Hedelin, medgrundare till före detta Boo.com och idag investerare i e-handelsföretag.

E-handeln växer snabbt. Det gäller både rena e-handelsföretag som tar marknadsandelar och befintliga företag som bygger upp sin e-handel. Digitaliseringen i näringslivet ökar.

Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Svenska riskkapitalföreningen, SVCA.

Rätt struktur. Entreprenörer som önskar få in ägarkapital från affärsänglar och riskkapitalfonder måste öppna sig och vara beredda att dela även ledningen för företaget. Då kan man komplettera varandra och arbeta tillsammans mot större värden.

Lars Backsell, Recipharm AB och Entreprenörskapsforum.

Det finns plats för entreprenörer även på börsen! Många investerare vill se ett tydligt entreprenöriellt ägande i de företag man går in i. Rätt organiserat går detta att åstadkomma!

Kopplingen mellan ekonomiska trender och skatt?

  • Företag och ägare bör nu ha en skattestrategi med en tydlighet kring när och hur vinster ska tas ut? Helst bör denna strategi upp på styrelsenivå. Detsamma gäller ägarfrågan. Frågorna blir allt mer mångfasetterade. I många fall utmanas de även av moraliska frågor.
  • Internprissättningsfrågor inom bolagsskatten. Även mindre och medelstora företag riskerar att få betala mer skatt i tillverknings- och försäljningsländer. Detta ökar risken för dubbel beskattning av vinster. Det blåser nya och starkare vindar inom internationell bolagsbeskattning.
  • Höjningar av skatten på utdelningar och kapitalvinster för ägare till fåmansaktiebolag är att vänta i vart fall under 2018. Bör ägare, som kan, ta ut högre utdelning fram till dess? Det gäller särskild ägare som sparat sin lågbeskattade utdelning i bolaget.
  • Ökad digitalisering och e-handel utmanar bolagsskatten. Flera länder har infört konsumtionsskatter i vissa situationer. Mer om detta pratar vi om på ett av våra skatteseminarier i Almedalen i sommar.

Sammantaget påverkar ekonomiska trender i första hand entreprenörers affärsmöjligheter. Men ökade vinster ger även ökade möjligheter att över tid planera både bolagets skatt och den personliga skatten.

Kommentar

Det finns en röd tråd mellan ekonomiska trender och entreprenörers beskattning, både för företaget och den personliga skatten.

Därför föreslår PwC att bolag och ägare har en tydlig skattestrategi. Behovet har blivit allt mer uppenbart de senaste ett till två åren.

Det viktigaste just nu inom skatt är hur de internationella skattevindarna påverkar bolagets skatt, om man verkar internationellt. På hemmaplan är det intressant att se om det våren 2017 kommer att föreslås en sänkning av bolagsskatten och en begränsning av avdragsrätten för räntor.

För ägare till fåmansaktiebolag är de skattehöjningar på utdelningar och kapitalvinster som ligger i pipeline viktiga. Men för det krävs vinster. Där finns kopplingen till de ekonomiska trenderna.

Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln