Bättre framförhållning vid anställning av icke-EU/EES-medborgare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orangeMigrationsverket flaggar för längre handläggningstider för arbetstillstånd vilket gör att arbetsgivare bör ha god framförhållning när de anställer utländsk arbetskraft. En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur man kan motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas.

Vid anställning av personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES krävs arbetstillstånd. Migrationsverket meddelar nu att handläggningstiderna för arbetstillståndsansökningar har blivit längre på grund av det stora antalet asylansökningar. Den ökade arbetsbelastningen påverkar hela Migrationsverkets verksamhet, även arbetstillståndsenheten.

Utredning av åtgärder mot utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Den 2 juli tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att undersöka hur man kan motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige blir utnyttjade. Utredaren ska bland annat överväga följande åtgärder.

  • Krav på att bifoga bindande anställningsavtal med en ansökan om arbetstillstånd, idag räcker det med ett anställningserbjudande.
  • Begränsning av arbetsgivarens möjligheter att försämra villkoren efter att arbetstillståndet beviljats, till exempel vad gäller lön och arbetstider.
  • Utökade sanktioner mot arbetsgivare.
  • Utökade kontroller av arbetsgivare.

Utredaren ska lägga fram sitt förslag senast den 1 september 2016.

Kommentar

Arbetsgivare bör tänka på att handläggningstiden för arbetstillståndsansökningar även påverkas av om ansökan bedöms som fullständig eller om Migrationsverket anser att den behöver kompletteras eller utredas innan beslut kan fattas.

PwC är certifierade hos Migrationsverket vilket innebär kortare handläggningstider för ansökningar om arbetstillstånd. I nuläget tar det cirka 2-3 veckor att få ett beslut för en ansökan som skickas in under PwC:s certifiering.

Har du frågor om personbeskattning?

Sara da Silva Martinson

Sara da Silva Martinson

Sara da Silva Martinson arbetar med Business Immigration på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 49 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln