Läs artikeln

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

En utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Kammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för vouchers

EU:s mervärdesskattedirektiv saknar idag bestämmelser om hur vouchers (till exempel värdekuponger, presentkort och andra värdebevis, i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Ett område som orsakat flera internationella koncerner huvudbry är hur den koncerninterna prissättningen (”transfer pricing” eller ”TP”) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som utvecklar deras syn på när avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2017

I krönikan inför 2017 spådde jag att det skulle bli hållbarhetens år. Även inom beskattningen. I någon mån fick jag rätt. Men det beror på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: vilka avdrag gäller för representation?

I december passar många företag på att bjuda anställda eller kunder på julbord. Från och med i år har reglerna kring avdragsrätt för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Regeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till den mest omfattande momsreformen på ett kvartssekel. Syftet med reformen är att förbättra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Vid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

Regeringen föreslår sänkt moms på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent. Momsen ska sänkas från och med 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Regeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018. Regeringen uppger att nära ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har ett stort antal skatteförslag lagts fram och diskuterats. Både 3:12-utredningen och paketeringsutredningen presenterades i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Almedalen 2017 – en kort summering

Nu var Almedalsveckan slut för denna gång. Brexit, den digitala ekonomin och paketeringsutredningen var några av ämnena som diskuterades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och utvecklingen i USA – vilka blir effekterna för svenska företag?

Brexit får stora konsekvenser för handeln med Storbritannien och kommer med största sannolikhet att medföra tulleffekter när Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas svenska företag av Brexit och en amerikansk skattereform?

Brexit har initierats och i USA diskuteras en stor skattereform. Vilka effekter får detta för svenska företag och hur kan de förbereda sig? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Kammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Beskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Kammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket utvidgar undantaget för fondförvaltning

Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § ...

Läs artikeln
Dela